img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
N N405 678040
Porównawcze badania aktywności przeciwalkoholowej wyciągów otrzymanych z szałwii czerwonokorzeniowej (Salvia miltiorrhiza) oraz szałwii Przewalskiego (Salvia przewalskii) z surowców pochodzących z upraw polowych i hodowli in vitro


Akronim: N N405 678040


Nr umowy: 6780/B/P01/2011/40
Program: Narodowy Centrum Nauki (NCN) Projekt własny.


Koordynator:

  • dr hab. Przemysław Mikołajczak, prof. IWNiRZ, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Partnerzy:
  • Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Prof. dr hab. Teresa Bobkiewicz-Kozłowska);
  • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (dr hab. Wanda Dyr, prof. IPiN);
  • Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Prof. dr hab. Halina Wysokińska).


Celem badań jest porównanie działania przeciwalkoholowego wyciągów z korzeni otrzymanych z szałwii czerwonokorzeniowej (Salvia miltiorrhiza) oraz szałwii Przewalskiego (Salvia przewalskii), pochodzących z upraw polowych jak i hodowli in vitro, w zwierzęcym modelu doświadczalnym alkoholizmu. Nowym aspektem badawczym jest sprawdzenie, czy ekstrakt z Salvia przewalskii wykazuje aktywność przeciwalkoholową.

Opracowane metody biotechnologiczne pozwolą w perspektywie otrzymać wartościowy surowiec roślinny o spodziewanym działaniu przeciwalkoholowym w alternatywny sposób do uprawy polowej.

Otrzymane wyniki umożliwią porównanie efektów farmakologicznych wyciągów z Salvia miltiorrhiza i Salvia przewalskii w zakresie ich aktywności behawioralnej i kognitywnej u szczurów poddanych długotrwałemu działaniu alkoholu. Skorelowanie tych efektów z aktywnością molekularną na poziomie ekspresji genów dla wybranych podjednostek GABA pozwoli zaproponować mechanizm działania antyalkoholowego badanych wyciągów.


Czas trwania projektu: 21.06.2011 - 20.06.2014.