img img img img img img img img img img
2022-06-08
Pracownik Zakładu BM Pani Prof.M.Zimniewska
odebrała w dniu wczorajszym w Pałacu Prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
N N405 677740
Badania biologiczne i farmakologiczne frakcji białkowych i niebiałkowych wyciągów z Chelidonium majus L., z wykorzystaniem surowców pochodzących z upraw gruntowych i kultur in vitro


Akronim: N N405 677740


Nr umowy:
6777/B/P01/2011/40
Program: Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Koordynator: Dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia, prof. nadzw.


Partnerzy:
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Cele:
 1. Zabiegi agrotechniczne związane z pielęgnacją upraw i zbiorem surowca w pierwszym i drugim roku wegetacji roślin,
 2. Ocena zmienności rozwojowej w uprawie gruntowej,
 3. Opracowanie metodyki hodowli siewek na pożywce stałej,
 4. Przygotowanie frakcji białkowych i niebiałkowych ekstraktów z surowca pochodzącego z uprawy gruntowej i z hodowli siewek oraz analiza aktywności nukleolitycznej frakcji białkowych i ich rozdział,
 5. Ocena zawartości alkaloidów izochinolinowych i flawonoidów występujących w ekstraktach etanolowych i wodnych uzyskanych z surowca pochodzącego z uprawy gruntowej i z hodowli siewek oraz z otrzymanych z nich frakcji białkowych i niebiałkowych, 
 6. Ocena aktywności antybiotycznej ekstraktów i frakcji białkowych i niebiałkowych względem szczepu wzorcowego gronkowca złocistego oraz bakterii chorobotwórczych izolowanych z materiału klinicznego,
 7. Ocena działania przeciwzapalnego i przeciwbólowego ekstraktów etanolowych i wodnych oraz frakcji białkowych i niebiałkowych na zwierzętach doświadczalnych,
 8. Określanie wpływu frakcji białkowych i niebiałkowych na poziom mRNA badanych genów.

Czas trwania projektu: 17.05.2011 - 16.05.2014.