img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Nowe Przyjazne Kompozyty z Surowców Odnawialnych

loga_maty1


„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”
Nr: POIG.01.03.01-00-092/08
Nazwa projektu: „Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”


realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet  1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe”.

Wartość projektu: 4 795 111,18 zł
Dofinansowanie ze środków publicznych: 4 716 299,98 zł
w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 008 854,98 zł
Okres realizacji: 01.07.2008 r. – 30.04.2012 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest partnerem w projekcie, którego koordynatorem jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Kontakt:
Biuro Partnera Projektu

dr inż. Maria Władyka-Przybylak, prof. IWNiRZ
e-mail: sekretariat@iwnirz.pl
tel.: (+48) 84 55 865
fax: (+48) 84 17 830
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO