img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
System Zarządzania Jakością
System Zarządzania Jakością IWNiRZ

W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wdrożono system zarządzania adekwatny do zakresu jego działalności, zgodny z wymogami normy ISO 9001:2008. Opracowano Politykę Jakości, programy jakościowe, procedury i instrukcje niezbędne do zarządzania jakością oraz zapewnienia jakości wyników badań. W dniach 26-27.05.2013 roku w wyniku audytu odnowienia przyznano Instytutowi Certyfikat Nr PL003037/P, co stanowi potwierdzenie skuteczności naszych działań zmierzających do ciągłego aktualizowania i doskonalenia wewnętrznej organizacji Instytutu.

Polityka Jakości jest realizowana poprzez:
 • prowadzenie nowatorskich prac badawczych w zakresie surowców włókienniczych i zielarskich, których celem jest tworzenie technologii, które zostaną wdrożone w gospodarce i zakończą się uzyskaniem patentów,
 • stawianie wysokich wymagań jakościowych laboratoriom badawczym funkcjonującym w ramach Instytutu,
 • promowanie wysokiego poziomu świadczonych usług laboratoryjnych poprzez wykonywanie badań zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klienta,
 • promowanie kreatywności wśród pracowników badawczych,
 • promowanie działalności Instytutu podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,
 • uruchamianie w ramach zakładów Instytutu produkcji wyrobów opartych na bazie naturalnych surowców włókienniczych i zielarskich.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się, iż realizując politykę jakości, będzie kładło szczególny nacisk na spełnienie wszelkich niezbędnych wymagań oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Szeroki zakres badawczy, wysoka specyfika wykonywanych zadań oraz złożona struktura organizacyjna spowodowały wdrożenie następujących systemów zarządzania jakością:

 1. ISO 9001:2008 dnia 31.05.2013 r. ważnym do 30.05.2016 Nr PL003037/P z akredytacją polską PCA AC 081 QMS wydanym przez Bureau Veritas Certification.
 2. Laboratoria Badawcze IWNiRZ posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) - Certyfikat Akredytacji Nr AB 225 i obejmują Laboratorium Włókiennicze i Laboratorium Palności
 3. Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP - Good Manufacturing Practice) dla wytwórcy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w zakresie badań kontroli jakości produktu leczniczego.
 4. Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (Food Safety Management Systems) zgodnie z wymaganiami normy międzynarodowej PN-EN ISO 22000:2006 dla Zakładu Badań i Przetwórstwa Nasion.
 5. Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego dla wytwórcy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich na wytwarzanie produktu leczniczego w zakresie badań w kontroli jakości.
 6. Dobra Praktyka Eksperymentalna (GEP - Good Experimental Practices) obejmuje Zakład Botaniki, Hodowli  i Agrotechniki w zakresie prowadzenia badań skuteczności środków ochrony roślin w uprawach roślin zielarskich.