img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Zapytania ofertowe

11 lutego 2022 r.

Zapytanie ofertowe na wytworzenie bielonej kotoniny lnianej

 

Zgodnie z pismem z dnia 18.02.2022 r. powyżej, modyfikującym dokumenty niniejszego zapytania w zakresie w nim wskazanym – zamieszcza się poniżej zaktualizowany dokument Zapytania ofertowego, jego załącznik nr 1 (Formularz Ofertowy) oraz załącznik nr 2 (Wzór Umowy). Wskazane dokumenty zawierają wprowadzone wyżej wskazanym pismem z dnia 18.02.2022 r. zmiany (modyfikacje zapytania). Są to więc dokumenty aktualne, do uwzględniania przy przygotowywaniu i składaniu oferty na termin 23.02.2022 r. godz. 14.00, jako aktualnie wyznaczony w ww. piśmie z dnia 18.02.2022 r. Termin Składania Ofert w niniejszym Zapytaniu. Jednocześnie, pierwotnie zamieszczone dokumenty Zapytania ofertowego (powyżej) są już nieaktualne (o czym dodatkowo informuje umieszczony w ich treści znak wodny z napisem o nieaktualności. Informuje się również, iż składając ofertę na adres poczty e-mail wskazany w dziale VII ust. 1 Dokumentu Zapytania Ofertowego zaleca się (nie ma obowiązku) uczynić dopisek we wiadomości mailowej o treści „OFERTA na wytworzenie 1000 kg bielonej kotoniny lnianej”. Ów dopisek odpowiada dokonanej w dniu 18.02.2022 r. modyfikacji i prostuje w tym zakresie informację o 500 kg podaną w piśmie z dnia 18.02.2022 r. o modyfikacji [pkt 2) - treść w ramce].


20 stycznia 2022 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę autoklawu/sterylizatora parowego


14 grudnia 2021r.

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) na usługi operatora przesyłek kurierskich.

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa doręczania paczek do 30 kg z zawartością produktów spożywczych, w tym suplementów diety w postaci płynnej w opakowaniach szklanych, do odbiorców hurtowych, detalicznych oraz indywidualnych z magazynu IWNiRZ-PIB zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 71b.

2. Usługa będzie realizowana od 3. stycznia 2022 do 31. grudnia 2022 roku

3. Oferta powinna zawierać: - opis usługi i cenę za doręczenie przesyłki o wadze do 30 kg wraz z ubezpieczeniem oraz cenę za pobranie i rozliczenie gotówki w terminie do trzech dni roboczych; - oświadczenie Wykonawcy o możliwości odbioru przesyłek z magazynu IWNiRZ-PIB w dni robocze w godzinach od 12.00 do 14.00, o możliwości bieżącej informacji dot. lokalizacji przesyłki oraz możliwości generowania raportu pobrań wpłat.

III. TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA OFERT

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sprzedaz@iwnirz.pl w terminie do dnia 21.12.2021

IV. WYNIKI POSTĘPOWANIA

Informacja na temat przeprowadzonego postępowania (wybór wykonawcy, liczba złożonych ofert) zostanie umieszczona na stronie internetowej IWNiRZ-PIB. Kryterium oferty będzie stanowić cena i atrakcyjność jakościowa usługi.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po ww. terminie

2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

3. Informujemy, że do powyższego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.)


19 października 2021r.

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch reaktorów do prowadzenia procesów odklejania oraz chemicznej modyfikacji włókien naturalnych. TA/Zp-10/21 - postępowanie ponowne


15 października 2021r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy ul. Wojska Polskiego 71 B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii - „Kompozycja tłuszczowa i sposób jej wytwarzania”


12 października 2021r.

Zapytanie ofertowe TA/Zp-8/21 na dostawę 2 reaktorów do prowadzenia procesów odklejania oraz chemicznej modyfikacji włókien naturalnych


4 października 2021r. - Zapytanie unieważnione 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy ul. Wojska Polskiego 71 B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii - „Kompozycja tłuszczowa i sposób jej wytwarzania”


29 września 2021r.

Zapytanie ofertowe na dostawę czterech suszarek do suszenia włókna naturalnego po modyfikacji


29 września 2021r.

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch reaktorów do prowadzenia procesów odklejania oraz chemicznej modyfikacji włókien naturalnych”


21 września 2021r.

Zapytanie ofertowe

Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowego Instytutu Badawczego za rok 2021 i rok 2022. 


15 września 2021r.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówień: udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 2.800.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy zł) na okres 12 miesięcy (liczony od dnia 20.10.2021 r).


25 czerwca 2021 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy ul. Wojska Polskiego 71 B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii-,,Kompozycja przeciwko szkodnikom, zwłaszcza pluskwiakom, zastosowanie kompozycji do zwalczania szkodników oraz sposób wytwarzania kompozycji”


25 czerwca 2021 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy ul. Wojska Polskiego 71 B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii-„Kompozycja     spożywcza,     sposób     otrzymywania     kompozycji    oraz zastosowanie obłuszczonych nasion konopi w kompozycji spożywczej”


16 czerwca 2021 r. - Zapytanie unieważnione

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy ul. Wojska Polskiego 71 B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii-„Kompozycja     spożywcza,     sposób     otrzymywania     kompozycji    oraz zastosowanie obłuszczonych nasion konopi w kompozycji spożywczej”


16 czerwca 2021 r. - Zapytanie unieważnione

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy ul. Wojska Polskiego 71 B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii-,,Kompozycja przeciwko szkodnikom, zwłaszcza pluskwiakom, zastosowanie kompozycji do zwalczania szkodników oraz sposób wytwarzania kompozycji”


10 czerwca 2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wynajmu linii technologicznej do doczyszczania obłuszczonych nasion konopnych (wraz z transportem) z dnia 04.06.2021 r.


04 czerwca 2021 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Technologia wytwarzania ekstraktu z łusek nasion konopnych" w ramach Programu Inkubator Innowacyjności 4.0 zaprasza się do złożenia oferty cenowej na wynajem linii technologicznej do doczyszczania obłuszczonych nasion konopnych (wraz z transportem):


19 maja 2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty dotyczącej kompleksowej usługi prania odzieży roboczej z dnia 13.04.2021 r. 


13 kwietnia 2021 r.

Prosimy zainteresowanych o złożenie oferty cenowej na wykonanie kompleksowej usługi prania odzieży roboczej pracowników zamawiającego polegająca na praniu wodnym z usunięciem zabrudzeń możliwych do usunięcia dostępnymi technologiami, suszeniu, prasowaniu i składaniu oraz zapakowaniu pojedynczej odzieży w folię.


16 luty 2021 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Technologia wytwarzania masła z olejem konopnym” ramach Programu Inkubator Innowacyjności 4.0 zaprasza się do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

„Wykonanie prób miksu tłuszczowego z dodatkiem oleju konopnego”


01 luty 2021 r.

W związku z realizacją projektu pt. "Technologia wytwarzania masła z olejem konopnym" ramach Programu Inkubator Innowacyjności 4.0 zaprasza się do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: "Wykonanie prób miksu tłuszczowego z dodatkiem oleju konopnego".


11 grudnia 2020 r.

Prosimy zainteresowanych o przesłanie oferty na usługę doręczania paczek do 30 kg z zawartością produktów spożywczych, w tym suplementów diety w postaci płynnej w opakowaniach szklanych do odbiorców hurtowych, detalicznych oraz indywidualnych, z magazynu Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 71b.


14 września 2020 r.

Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 2.800.00,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) na okres 12 miesięcy (liczony od dnia 21.10.2019r.)


5 czerwca 2020 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie kosiarki wiech konopnych dla nowych odmian konopi” ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0 zaprasza się do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

„Film promocyjny zbioru konopi przemysłowych przy użyciu kosiarki wyprodukowanej w oparciu o wynalazek IWNIRZ” 


 • 5 czerwca 2020 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie kosiarki wiech konopnych dla nowych odmian konopi” ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0 zaprasza się do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

„Wynajem ciągnika rolniczego z transportem na testy maszyny IWNIRZ do zbioru konopi przemysłowych 100 -120 KM”


 • 5 czerwca 2020 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie kosiarki wiech konopnych dla nowych odmian konopi” ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0 zaprasza się do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

„Transport kosiarki do konopi przemysłowych na pole testowe”


 • 5 czerwca 2020 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie kosiarki wiech konopnych dla nowych odmian konopi” ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0 zaprasza się do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

„Wynajem ciągnika rolniczego z transportem na testy maszyny IWNIRZ do zbioru konopi przemysłowych pow. 140 KM”


 • 5 czerwca 2020 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie kosiarki wiech konopnych dla nowych odmian konopi” ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0 zaprasza się do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

„Organizacja promocji produktu maszyny do koszenia IWNIRZ (kosiarki)”


 • 5 czerwca 2020 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie kosiarki wiech konopnych dla nowych odmian konopi” ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0 zaprasza się do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

„Wynajem pola w celu przeprowadzenia testów maszyny IWNIRZ do koszenia konopi przemysłowych”


 • 5 czerwca 2020 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie kosiarki wiech konopnych dla nowych odmian konopi” ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0 zaprasza się do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

„Wynajem ciągnika rolniczego z transportem na testy maszyny IWNIRZ do zbioru konopi przemysłowych do 140 KM”


 • 29 maja 2020 r

Zapytanie ofertowe ekstraktor zbiornik w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0 pt „Opracowanie soli do kąpieli na bazie soli morskiej z wykorzystaniem eterycznego olejku konopnego oraz modyfikacja balsamu do ciała Kanabia Green”

Zawiadomienie o przedłużeniu zapytania ofertowego do 08.06.2020 r.


22 maja 2020 r.

Zapytanie ofertowe ekstraktor zbiornik w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0 pt „Opracowanie soli do kąpieli na bazie soli morskiej z wykorzystaniem eterycznego olejku konopnego oraz modyfikacja balsamu do ciała Kanabia Green”


6 grudnia 2019 r.

Prosimy zainteresowanych o przesłanie oferty na usługę doręczania paczek do 30 kg z zawartością produktów spożywczych, w tym suplementów diety w postaci płynnej w opakowaniach szklanych do odbiorców hurtowych, detalicznych oraz indywidualnych, z magazynu Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 71b.


20 listopada 2019 r.

Opis przedmiotu zamówień: Badanie sprawozdań finansowych spółki Światowe Centrum Konopii (World Hemp Center LTD) Spółka z o.o. w likwidacji za rok 2017 i rok 2018 oraz okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r.


04 października 2019 r. 

Opis przedmiotu zamówień: Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich za rok 2019 i rok 2020.

W związku z realizacją przepisów art. 66 ust 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r.,poz.1047) dotyczących obowiązku dokonywania, przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowe jednostek, wyboru podmiotu do badania tych sprawozdań, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o nadesłanie ofert. 


01 października 2019 r.

Opis przedmiotu zamówień: udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 2.800.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy zł) na okres 12 miesięcy (liczony od dnia 23.10.2019 r).


21 sierpnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71B, 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na usługi projektowo-konstrukcyjne w zakresie budowy kosiarki do konopi.


27 marca 2019 r.

Zapytanie ofertowe TA/Zp-3/19 na dostawę (sprzedaż i dostarczenie) szczurów laboratoryjnych na potrzeby badań naukowych realizowanych w ramach projektu pn. „Udział flawonoidów nad rozwojem nadciśnienia tętniczego indukowanego ciążą - badania in vitro i in vivo”

Wskazane powyżej dokumenty zamówienia z zapytania ofertowego TA/Zp-3/19 zostały również zamieszczone na stronie internetowej BIP Instytutu (zakładka „Zamówienia z dziedziny nauki”) 


19 marzec 2019 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71 B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu aut dla przedstawicieli farmaceutycznych


9 marca 2019 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71 B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na naprawę samochodu Skoda Roomster


08 lutego 2019 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71 B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na naprawę dachu budynków stanowiących mienie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego.

 • zapytanie ofertowe [ tutaj ]
 • formularz ofertowy [ tutaj ]
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [ tutaj ]


7 stycznia 2019 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71 B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii - Kompozycja alkoholowa, zastosowanie eterycznego olejku konopnego i zastosowanie ekstraktu z wiech konopnych do wytwarzania kompozycji alkoholowej.

 • zapytanie ofertowe [ tutaj ]
 • formularz ofertowy [ tutaj ]
 • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]


21 grudnia 2018 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71 B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii - Kompozycja alkoholowa oparta o wykorzystanie konopi włóknistych

 • zapytanie ofertowe [ tutaj ]
 • formularz ofertowy [ tutaj


7 grudnia 2018 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaprasza do składania ofert na operatora przesyłek kurierskich

 • zapytanie ofertowe [ tutaj ]
 • formularz ofertowy [ tutaj ]
 • informacja dodatkowa - godziny odbioru przesyłek [ tutaj ]
 • przedłużenie terminu zgłaszania ofert [ tutaj ]


15 listopada 2018 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaprasza do składania ofert na zakup używanej prasy ślimakowej do wytłaczania oleju B-125.

 • zapytanie ofertowe [ tutaj ]
 • formularz ofertowy [ tutaj ]
 • zawiadomienia o wyborze oferty [ tutaj ]

18 października 2018 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert  na zakup  używanego samochodu osobowego marki Skoda Roomster.


9 października 2018 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe na naprawę instalacji ekstrakcji produktów zielonych parą wodną.

 • zapytanie ofertowe [ tutaj ]
 • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]


3 października 2018 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na  wykonanie wznowienia znaków granicznych działki gruntu: 1091,1092,1093,1094,1095,1096, 1097,1098,1099,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,AM2 o łącznej pow. 1,6347 ha. 

 • zapytanie ofertowe [ tutaj ]
 • formularz ofertowy [ tutaj ]
 • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

 • 28 września 2018 r.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na ekstrakcję barwników z roślin barwiarskich.

 • zapytanie ofertowe [ tutaj ]
 • formularz ofertowy [ tutaj ]
 • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

 • 26 września 2018 r.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe o udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

 • zapytanie ofertowe [ tutaj ]
 • formularz ofertowy [ tutaj ]
 • modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 11.10.2018 [ tutaj ]

 • 18 września 2018 r.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe o udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

  Zapytanie unieważnione z powodu braku ofert.

  • zapytanie ofertowe [ tutaj ]
  • formularz ofertowy [ tutaj ]

  18 września 2018 r.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na ekstrakcję barwników z roślin barwierskich.

  • zapytanie ofertowe [ tutaj ]
  • formularz ofertowy [ tutaj ]
  • ogłoszenie o odwołaniu postępowania [ tutaj ]

  07 września 2018 r.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego ( wyceny ) wartości rynkowej czynszu dzierżawnego nieruchomości Zakładu Doświadczalnego Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Białobrzeziu, województwo Dolnośląskie, powiat strzeliński, za okres pięciu lat dzierżawy.

  • zapytanie ofertowe [ tutaj ]
  • formularz ofertowy [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

  07 września 2018 r.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na wykonanie podziału nieruchomości działki 5/2 , obręb Golęcin w Poznaniu. Użytkownikiem wieczystym wymienionej działki jest Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71b.

  • zapytanie ofertowe [ tutaj ]
  • formularz ofertowy [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

  29 sierpnia 2018 r.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na zakup autoklawu z wyposażeniem do programu wieloletniego „ODBUDOWA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRODUKCJI ORAZ PRZETWÓRSTWA NATURALNYCH SUROWCÓW WŁÓKNISTYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA I GOSPODARKI”

  • treść ogłoszenia [ tutaj ]
  • formularz ofertowy [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [ tutaj ]
  Informacja o skorygowaniu części treści uzasadniania w dokumencie z dnia 24.09.2018r. pn. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [ tutaj ]

  27 sierpnia 2018 r.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie biofermentora oraz szkolenie w zakresie jego użytkowania do programu wieloletniego MRIRW 2017-2020

  • treść ogłoszenia [ treść ]
  • formularz ofertowy [ treść ]
  • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [ tutaj ]


  27 lipca 2018 r.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71 B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na dostawę systemu do pomiaru w czasie rzeczywistym - telemetria

  • zapytanie ofertowe - dokument główny [ tutaj
  • załącznik nr 1 do zapytania (Specyfikacja Sprzętu) [ tutaj
  • załącznik nr 2 zapytania (Formularz ofertowy) [ tutaj
  • załącznik nr 3 zapytania (Klauzula informacyjna RODO) [ tutaj ]  
  • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [ tutaj ]

  9 lipca 2018 r.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71 B 60-630 Poznań zaprasza do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii -  Urządzenie do zbioru wiech, zwłaszcza konopi

  • treść ogłoszenia [ tutaj
  • formularz ofertowy [ tutaj ]

  4 czerwca 2018 r.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego działek gruntu prawa użytkowania wieczystego w Zakładzie Doświadczalnym w Kolnicy.

  • treść ogłoszenia [ treść ]
  • formularz ofertowy - wersja .doc [ treść ]
  • formularz ofertowy - wersja .pdf [ treść ]


  4 czerwca 2018 r.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego działki objętej księgą wieczysta o nr. PL1Z/00044226/2 w Żyrardowie.

  • treść ogłoszenia [ treść ]
  • formularz ofertowy - wersja .doc [ treść ]
  • formularz ofertowy - wersja .pdf [ treść
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ treść ]


  • 22 maja 2018 r.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaprasza do składania ofert na zakup używanego samochodu osobowego marki Skoda Roomster.

  • treść zapytania [ tutaj ]
  • formularz ofertowy w wersji .doc [ tutaj ]
  • formularz ofertowy w wersji .pdf [ tutaj


  11 kwietnia 2018 r.

  Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia doświadczeń polowych do projektu „doskonalenie technologii uprawy konopi odmiany 'henola' w aspekcie maksymalizacji produkcji oraz określenia możliwości gospodarczego wykorzystania plonu”

  • treść zapytania [ tutaj ]


  11 kwietnia 2018 r.

  Zapytanie ofertowe „Usługa prania odzieży roboczej” - kompleksowa usługa prania odzieży roboczej pracowników zamawiającego polegająca na praniu wodnym z usunięciem zabrudzeń możliwych do usunięcia dostępnymi technologiami, suszeniu, prasowaniu i składaniu oraz zapakowaniu pojedynczej odzieży w folię.

  • treść zapytania [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

  11 kwietnia 2018 r.

  Zapytanie ofertowe na „Dostawy tonerów i tuszy – zamienników dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego”.

  • treść zapytania [ tutaj ]
  • załącznik - Wykaz tonerów i tuszy [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]


  22 marca 2018 r. 

  Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu aut dla przedstawicieli farmaceutycznych.

  • treść zapytania [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

  20 marca 2018 r.

  Zapytanie ofertowe na udzielenie i obsługa kredytu w wysokości do 4.000.000,00 zł na okres 60 miesięcy, przeznaczonego na zakup maszyn i urządzeń do rozwoju nasiennictwa, oraz rozwój nasiennictwa.

  • treść zapytania [ tutaj


  22 stycznia 2018 r.

  Zapytanie ofertowe na usługę wykonania prób laboratoryjnych do projektu „Opracowanie nowej linii pastylek higienizujących do czyszczenia języka”

  • treść zapytania [ tutaj ]  
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]


  27 listopada 2017 r.
  Zapytanie ofertowe na usługę wykonania prób laboratoryjnych do projektu "Opracowanie serii kosmetyków bez parabenów z wykorzystaniem oleju konopnego i ekstraktów z ziół".

  • treść zapytania [ tutaj ]
  • Modyfikacja zapytania - przedłużenie terminu [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

  21 listopada 2017 r.
  Zapytanie ofertowe na usługi kurierskie.
  • treść zapytania [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

  11 października 2017 r.
  Zapytanie ofertowe na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

  • treść zapytania [ tutaj ]


  06 października 2017 r.
  Zapytanie ofertowe na usługę monitorowania sygnałów alarmowych SSWiN z podjazdem grupy interwencyjnej wraz z rozbudową istniejącego systemu.

  • treść zapytania [ tutaj ]

  22 września 2017 r.
  Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie budynków, budowli i aparatury badawczej.

  • treść zapytania [ tutaj ]

  20 czerwca 2017 r.
  Zaproszenie do składania ofert na nabycie licencji na technologię / nabycie praw do technologii.

  • treść zaproszenia  [ tutaj ]
  • formularz ofertowy [ tutaj ]

  26 maja 2017 r.
  Zaproszenie do składania ofert na nabycie licencji na technologię / nabycie praw do technologii.

  • treść zaproszenia  [ tutaj ]
  • formularz ofertowy [ tutaj ]

  09 stycznia 2017 r.
  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi audytu finansowego Projektu realizowanego w ramach II Programu Badań Stosowanych.
  • treść zapytania [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

  03 listopada 2016 r.
  Zapytanie ofertowe na usługę wydruku opakowań zadrukowanych.

  • treść zapytania [ tutaj ]
  • załącznik [ tutaj ]
  • modyfikacja zapytania ofertowego [ tutaj ]

  18 października 2016 r.
  Zapytanie ofertowe na usługę prania odzieży roboczej

  • treść zapytania [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

  06 października 2016 r.
  Zapytanie ofertowe na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

  • treść zapytania [ tutaj ]

  03 października 2016 r.
  Zaproszenie do składania ofert kupna używanego samochodu osobowego marki SAAB model 9-5, rok produkcji 2003.

  • treść zaproszenia  [ tutaj ]
  • formularz ofertowy [ tutaj ]


  23 września 2016 r.
  Zaproszenie do składania ofert na nabycie licencji na technologię/ nabycie praw do technologii: technologia płynnego biostymulatora zwiększającego odporność roślin uprawnych na warunki stresowe iwn-11.
  • treść zaproszenia [ tutaj ]
  • formularz ofertowy [ tutaj ]
  • modyfikacja zaproszenia do składania ofert [ tutaj ]


  31 sierpnia 2016 r.
  Zapytanie ofertowe na usługi aktywnego poszukiwania nabywców na wytwarzane przez Zamawiającego produkty pochodzenia roślinnego i pośredniczenie w ich sprzedaży.
  • treść zapytania [ tutaj ]
  • wzór umowy [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

  08 czerwca 2016 r.
  Zapytanie ofertowe na usługi kurierskie.
  • treść zapytania [ tutaj ]
  • Zawiadomienia o udzieleniu zamówienia [ tutaj ]


  11 marca 2016 r.
  Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych.

  • treść zapytania [ tutaj ]
  • opis przedmiotu zamówienia [ tutaj ]
  • projekt umowy [ tutaj ]
  • formularz ofertowy [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

  19 lutego 2016 r.
  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi audytu finansowego Projektu LIFE+ nr LIFE11 ENV/PL/445 pt.: „Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych”.
  • treść zapytania [ tutaj ]
  • załącznik 1 [ tutaj ]
  • załącznik 2 [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

  11 stycznia 2016 r.
  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi audytu projektu realizowanego w ramach II Programu Badań Stosowanych.

  • treść zapytania [ tutaj ]
  • zawiadomienie o zmianie zapytania ofertowego  [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

  08 października 2015 r.
  Zapytanie ofertowe na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

  • treść zapytania [ tutaj ]

  19 czerwca 2015 r.
  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu działalności statutowej IWNiRZ.


  18 maja 2015 r.
  Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych.


  01 kwietnia 2015 r.
  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu projektu.


  28 stycznia 2015 r.
  Zapytanie ofertowe na zakup doświadczalnego agregatu uprawowo-siewnego.

  • treść zapytania [ tutaj ]
  • zawiadomienie o wyborze oferty [ tutaj ]

  01 grudnia 2014 r.
  Zapytanie ofertowe na wykonanie zacisku stosowanego przy zrywaniu płaskich wyrobów włókienniczych.


  19 listopada 2014 r.
  Zapytanie ofertowe na dostawę hydraulicznej wtryskarki laboratoryjnej.


  17 października 2014 r.

  03 października 2014 r.
  Zapytanie ofertowe na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

  • treść zapytania [ tutaj ]
  • Zawiadomienie o wyborze oferty (24.11.2014 r.) [ tutaj ]

  03 września 2014 r.
  Zapytanie ofertowe na zakup dyktafonu z przewodowym mikrofonem zewnętrznym.

  01 września 2014 r.
  Zapytanie ofertowe na zakup Obiektywu Tamron 150-600 mm F/5.0-6.3 SP Di VC USD mocowanie: Canon.


  03 lipca 2014 r.
  Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń do obrazowania i analizy systemu korzeniowego roślin.