img img img img img img img img img img
2022-06-08
Pracownik Zakładu BM Pani Prof.M.Zimniewska
odebrała w dniu wczorajszym w Pałacu Prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich

Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich
Kierownik: dr Marcin Praczyk
Adres:
ul. Kolejowa 2, 62-064 Plewiska
Tel.: (+48) 61 65 17 190, 061 65 17 191,
Fax.: (+48) 61 65 17 192
e-mail: marcin.praczyk@iwnirz.pl


Tematyka prac badawczych prowadzonych w Zakładzie obejmuje zagadnienia związane z hodowlą twórczą i zachowawczą nowych odmian roślin oraz opracowaniem kompleksowych technologii uprawy roślin zielarskich zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Zadaniem Zakładu jest wdrażanie do praktyki rolniczej wyników prac naukowo-badawczych w zakresie doskonalenia metod uprawy roślin zielarskich dla rozwoju krajowej bazy tych surowców.


W skład Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich wchodzą następujące komórki organizacyjne:


Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich zajmuje się badaniami biologiczno - rolniczymi roślin zielarskich.

Zakres działalności Zakładu:
 • Ocena materiałów wyjściowych do hodowli roślin zielarskich;
 • Ocena reakcji roślin zielarskich na stres abiotyczny (susza, mróz);
 • Nasiennictwo odmian roślin zielarskich; 
 • Uprawy ekologiczne roślin zielarskich i ocena jakości surowców;
 • Badania zasobów naturalnych dziko rosnących i chronionych roślin zielarskich;
 • Badania potrzeb pokarmowych roślin i efektywności nawożenia;
 • Badania agrotechniczne nowych gatunków roślin zielarskich wprowadzanych do uprawy;
 • Badania nad wprowadzeniem nowych herbicydów w uprawie rośślin zielarskich;
 • Badania z zakresu ekologii i chorologii roślin;
 • Badania wartości użytkowej surowców zielarskich pochodzących ze stanowisk naturalnych oraz upraw.


Oferta:

 • Sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego odmian roślin zielarskich,
 • Ocena skuteczności środków ochrony roślin (zgodnie z upoważnieniem Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa),
 • Prowadzenie doświadczeń nawozowych (polowych i wazonowych),
 • Ocena zdolności kiełkowania i żywotności materiałów siewnych,
 • Ekspertyzy w zakresie analiz laboratoryjnych (np. ocena zawartości olejków w surowcach, określanie tożsamości surowców zielarskich),
 • Konsultacje w zakresie: zakładania i prowadzenia upraw roślin zielarskich, mechanizacji, zbioru i suszenia surowców.


Osiągnięcia:

W Zakładzie Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich uzyskano 22 odmiany roślin zielarskich odznaczające się wysoką wydajnością i wartością biologiczną surowca. Na podstawie badań agrotechnicznych opracowano szczegółowe instrukcje uprawy dla 44 gatunków roślin.

Pracownicy Zakładu uzyskali 17 tytułów doktorskich, 5 tytułów doktora habilitowanego i 3 tytuły profesora.
Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich