img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Pracownia Hodowli i Agrotechniki Konopi
Pracownia Hodowli i Agrotechniki Konopi

Kierownik Pracowni: dr Przemysław Baraniecki
e-mail: przemyslaw.baraniecki@iwnirz.pl
Tel. (+48) 61 84 55 821

mgr inż. Małgorzata Strzelczyk
e-mail: malgorzata.strzelczyk@iwnirz.pl
Tel. (+48) 61 84 55 832

mgr inż. Magdalena Chudy
e-mail: magdalena.chudy@iwnirz.pl
Tel. (+48) 61 84 55 832


Tematyka badawcza:

  • Hodowla twórcza nowych odmian konopi o śladowej zawartości substancji halucynogennych oraz wysokiej wartości gospodarczej,
  • Hodowla zachowawcza zarejestrowanych odmian konopi w celu utrzymania wysokiej jednopienności i czystości,
  • Reprodukcja kwalifikowanego materiału siewnego,
  • Badanie w doświadczeniach porównawczych cech morfologicznych, rolniczych i użytkowych rodów perspektywicznych oraz odmian krajowych i zagranicznych,
  • Doświadczenia agrotechniczne w celu doskonalenia technologii uprawy konopi.

Oferowane technologie:
  • Technologie uprawy wraz materiałem siewnym odmian konopi z uwzględnieniem kierunku użytkowania: na nasiona, włókno lub celulozę,
  • Technologie uprawy konopi na terenach zdegradowanych,

Oferowane produkty:

  • Kwalifikowany materiał siewny odmian konopi jednopiennych:, Białobrzeskie, Beniko, Tygra,
  • Szkolenie służb agrotechnicznych i rolników w zakresie agrotechniki konopi.


BANK GENÓW
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Grażyna Mańkowska
e-mail: biotech@iwnirz.pl

W Instytucie znajduje się kolekcja Cannabis sativa L. składająca się z ok. 150 obiektów obejmująca jedno i dwupienne formy konopi, pochodzące z różnych rejonów świata, ekotypy miejscowe i linie hodowlane o stabilnym genotypie, wyjątkowym pod względem np. zawartości THC, plonowania, jakości włókna, składu kwasów tłuszczowych itp. Ze zgromadzonymi obiektami prowadzone są prace ewaluacyjne i waloryzacyjne.

Oferta:

  • Wymiana genotypów oraz udostępnianie jednostkom zajmującym się hodowlą konopi włóknistych.