img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Bank Genów Roślin Włóknistych

Bank Genów Roślin Włóknistych
Kurator kolekcji lnu: Dr inż. Grażyna Silska
e-mail: grazyna.silska@iwnirz.pl
tel.: (+48) 61 84 55 838

Tematyka badawcza
Do podstawowych zadań Banku Genów należy:

  • Gromadzenie i długoterminowe przechowywanie w czystości genetycznej i w stanie żywym genotypów lnu;
  • Inwentaryzacja, waloryzacja i charakterystyka gromadzonych ex situ i in situ roślinnych zasobów genowych lnu;
  • Dokumentacja i udostępnianie informacji oraz obiektów kolekcyjnych lnu dla potrzeb nauki, hodowli;
  • Realizacji programów rolno-środowiskowych i pro-ekologicznej polityki państwa.

Polska kolekcja lnu Linum obejmuje 22 gatunki, reprezentowane łącznie przez 1035 obiektów.
Kolekcja lnu przechowywana jest w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i w Banku Genów Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
W Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie przechowywane są długoterminowo 754 próbki lnu.


Kurator kolekcji konopi: Dr inż. Grażyna Mańkowska
e-mail: grazyna.mankowska@iwnirz.pl
e-mail: biotech@iwnirz.pl

W Instytucie znajduje się kolekcja Cannabis sativa L. składająca się z ok. 150 obiektów obejmująca jedno i dwupienne formy konopi, pochodzące z różnych rejonów świata, ekotypy miejscowe i linie hodowlane o stabilnym genotypie, wyjątkowym pod względem np. zawartości THC, plonowania, jakości włókna, składu kwasów tłuszczowych itp. Ze zgromadzonymi obiektami prowadzone są prace ewaluacyjne i waloryzacyjne.

Oferta:

  • Wymiana genotypów oraz udostępnianie jednostkom zajmującym się hodowlą konopi włóknistych.