img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków

FE_IS_RGB_3

Tytuł Projektu:
Zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Pętkowie i Plewiskach.

Umowa nr: POIS.01.03.01-00-0062/16-00 z 5 grudnia 2016 r.

Wartość Projektu: 5 119 583,32 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 537 923,43 PLN


Cele projektu:
Cel główny projektu to przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

W wyniku analizy potrzeb wnioskodawcy wskazano ponadto pozostałe cele projektu, którymi są:
- obniżenia straty ciepła w rozpatrywanych budynkach.
- obniżenie kosztów ogrzewania rozpatrywanych budynków IWNiRZ.
- podwyższenie standardu technicznego rozpatrywanych budynków.
- podniesienie walorów estetycznych rozpatrywanych budynków.

Planowane efekty:
Projekt dotyczy termomodernizacji budynków Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanych w Poznaniu, Plewiskach i Pętkowie, w województwie wielkopolskim.

Projekt obejmuje następujące obiekty:
1. Budynek A (ul. Wojska Polskiego 71 b, 60-630 Poznań)
2. Budynek A (ul. Wojska Polskiego 71 b, 60-630 Poznań)
3. Budynek A (ul. Wojska Polskiego 71 b, 60-630 Poznań)
4. Budynek Administracyjny (Pętkowo 15, 63-000  Środa Wlkp.)
5. Budynek działu Naukowego (Pętkowo 15, 63-000  Środa Wlkp.)
6. Budynek Dworku (ul. Kolejowa 2, 62-064 Plewiska)
7. Budynek Biblioteki (ul. Kolejowa 2, 62-064 Plewiska)

Prace projektowe obejmują: docieplenie ścian, docieplenie stropów, docieplenie dachów, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczej, wymianę źródła ciepła, montaż pomp ciepła, wymianę oświetlenia wewnętrznego i montaż paneli.

Przeprowadzone prace termomodernizacyjnych wpłyną bezpośrednio na estetykę otoczenia miejscowości objętych projektem i podniosą status Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Poprawa estetyki miejscowości może pośrednio wpłynąć na otoczenie omawianej lokalizacji sprzyjając ich rozwojowi.

Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych poza efektem ekologicznym i energetycznym sprzyja poprawie wizerunku placówek naukowo-badawczych w skali lokalnej i krajowej.