img img img img img img img img img img
2022-06-08
Pracownik Zakładu BM Pani Prof.M.Zimniewska
odebrała w dniu wczorajszym w Pałacu Prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
PO KSOW 2016-2017

Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2016-2017

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich realizuje projekt  „Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przerobie i wykorzystaniu lnu oleistego i konopi uprawianych na nasiona w gospodarstwach ekologicznych”, w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2016-2017.

Celem projektu jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w krajowym sektorze rolniczym, tj. jednostek naukowych, podmiotów doradczych, gospodarstw rolnych oraz przedstawicieli przemysłu przetwórczego. Wspólne działanie wymienionych organizacji koncentruje się na wdrażaniu innowacji w zakresie agrotechniki i wykorzystania ziemiopłodów lnu i konopi w pn.-wsch. Polsce. Istotnym aspektem wdrażanych rozwiązań jest poprawa rentowności i konkurencyjności beneficjentów oraz aktywizacja mieszkańców wsi.

W ramach realizacji projektu organizowano spotkania z zainteresowanymi producentami rolnymi i przedstawicielami agrobiznesu oraz prowadzono szkolenia z zakresu metod uprawy i wykorzystania surowców lnu i konopi włóknistych w warunkach produkcji ekologicznej, uwzględniając również całokształt działań marketingowych. Zagadnienia związane z  właściwym doborem odmian i technologii uprawy lnu oleistego i konopi włóknistych w produkcji ekologicznej oraz możliwości wykorzystania plonów omawiano na szkoleniach dla rolników zorganizowanych we współpracy z  Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, w dniach 16.12.2016 r. i 27.9.2017 r.  w Białymstoku. Tematykę działań marketingowych, promujących i zwiększających konkurencyjność produktów ekologicznych z lnu i konopi omawiano 28.9.2017 r., na szkoleniu zorganizowanym dla przedstawicieli agrobiznesu, również w Białymstoku.  

Tematy szkoleń:
16.12. 2017 r. Białystok
27.09.2017 r. Białystok

Szkolenie z zakresu ekologicznych metod uprawy i zbioru oraz przerobu lnu  i konopi:

Wykłady i ćwiczenia:
Właściwy dobór odmian i technologii uprawy lnu oleistego w produkcji ekologicznej
oraz możliwości wykorzystania plonów lnu z upraw ekologicznych.


Konopie Cannabis sativa- Aspekty ekologiczne, biologia, agrotechnika, przepisy prawne oraz możliwości wykorzystania plonów lnu z upraw ekologicznych.

28.09.2017 Białystok
Szkolenie z zakresu marketingu produktów ekologicznych uzyskanych z upraw lnu i konopi:

Wykłady i ćwiczenia:
Promowanie,  marketing produktów  uzyskanych z ekologicznych upraw lnu i konopi. Aspekty ekonomiczne produkcji ekologicznej

Zgodnie z zaplanowanymi zadaniami w realizowanej operacji, wydano drukiem przewodnik uprawy lnu i konopi (poradnik plantatora) oraz ulotki promujące  bioprodukty wytwarzane z lnu i konopi. Poradnik zawiera informacje dotyczące agrotechniki lnu i konopi oraz właściwego doboru odmian do produkcji ekologicznej i opłacalności ich uprawy.

Ulotki promują bioprodukty wytwarzane z nasion lnu i konopi ze szczególnym uwzględnieniem substytutów diety, paraleków, żywności (np. piekarnie) i pasz.


ksow_top

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt opracowany przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich: Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przerobie i wykorzystaniu lnu oleistego i konopi uprawianych n nasiona w gospodarstwach ekologicznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PO KSOW 2016-2017 PO KSOW 2016-2017 PO KSOW 2016-2017 PO KSOW 2016-2017 PO KSOW 2016-2017 PO KSOW 2016-2017 PO KSOW 2016-2017 PO KSOW 2016-2017