img img img img img img img img img img
2022-06-08
Pracownik Zakładu BM Pani Prof.M.Zimniewska
odebrała w dniu wczorajszym w Pałacu Prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Program Wieloletni na lata 2017-2020
Program Wieloletni Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich na lata 2017-2020

Program Wieloletni „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki”.

   Zadania Programu Wieloletniego:

   • Zadanie 1.1. Wytworzenie perspektywicznych genotypów do prac hodowlanych prowadzonych w kierunku nowych zastosowań lnu i konopi włóknistych, z wykorzystaniem metod konwencjonalnych i biotechnologicznych.
   • Zadanie 1.2. Doskonalenie technologii uprawy i zbioru roślin włóknistych, dostosowanych do kierunków wykorzystania surowców.
   • Zadanie 2.1. Pozyskiwanie tradycyjnych surowców włóknistych z przetwarzania roślin lnu i konopi oraz nowe kierunki zagospodarowania powstałych odpadów.
   • Zadanie 2.2. Technologia wytwarzania innowacyjnych, naturalnie barwionych, funkcjonalnych produktów tekstylnych.
   • Zadanie 2.3. Przetwórstwo nasion lnu oraz kwiatostanów i nasion konopi dla potrzeb farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych i innych.
   • Zadanie 2.4. Wykorzystanie biomasy roślin włóknistych do produkcji wysokobiałkowych komponentów  paszowych.
   • Zadanie 2.5. Efektywna technologia otrzymywania bioetanolu II generacji z biomasy konopi o zwiększonych wartościach użytkowych.
   • Zadanie 3.1. Odbudowa potencjału produkcji wełny owczej oraz rozwój produkcji i przetwórstwa wełny alpak.
   • Zadanie 3.2. Rozwój rodzimej produkcji materiału genetycznego jedwabnika morwowego.

   Uchwała Nr 171/2017 Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki”  [ tutaj ]

   Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  [ tutaj ]


   Webinarium

   dotyczące podsumowania poszczególnych zadań za rok 2020

   Programu Wieloletniego MRiRW

   "Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki".


   - Zadanie 1.1. Wytworzenie perspektywicznych genotypów do prac hodowlanych prowadzonych w kierunku nowych zastosowań lnu i konopi włóknistych, z  wykorzystaniem metod konwencjonalnych i biotechnologicznych.

   - Zadanie 1.2. Doskonalenie technologii uprawy i zbioru roślin włóknistych,  dostosowanych do kierunków wykorzystania surowców.

   - Zadanie 2.1. Pozyskiwanie tradycyjnych surowców włóknistych z przetwarzania roślin lnu i konopi włóknistych oraz nowe kierunki zagospodarowania powstałych  odpadów.

   - Zadanie 2.2. Technologia wytwarzania innowacyjnych, naturalnie barwionych, funkcjonalnych produktów tekstylnych.

   - Zadanie 2.3. Przetwórstwo nasion lnu oraz kwiatostanów i nasion konopi włóknistych dla potrzeb farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych i innych.

   - Zadanie 2.4. Wykorzystanie biomasy roślin włóknistych do produkcji wysokobiałkowych komponentów  paszowych.

   - Zadanie 2.5. Efektywna technologia otrzymywania bioetanolu II generacji z biomasy konopi włóknistych o zwiększonych wartościach użytkowych.

   - Zadanie 3.1. Odbudowa potencjału produkcji wełny owczej oraz rozwój produkcji i przetwórstwa wełny alpak.

   - Zadanie 3.2. Rozwój rodzimej produkcji materiału genetycznego jedwabnika morwowego.


   Konferencje 2019 r.

   1. Seminarium „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki”.
    Data konferencji: 12.12.2019
    Miejsce konferencji: IWNiRZ
    Program konferencji
   2. Konferencji pt. „Konopie odkrywane na nowo”. Referat: Kołodziej J. „Konopie włókniste, historia, właściwości i kierunki wykorzystania”.
    Data konferencji: 23.11.2019
    Miejsce konferencji: Muzeum Papiernictwa Duszniki Zdrój
   3. Konferencji Konopie i len w polskiej biogospodarce
    Program Wieloletni MRiRW.
    Data konferencji: 29.10.2019
    Miejsce konferencji: IWNiRZ
    Program konferencji
   4. Seminarium „Podsumowanie prace Instytutu nad Programem Wieloletnim I półrocze 2019 r” 18.06.2019 IWNiRZ.
    Data konferencji: 18.06.2019
    Miejsce konferencji: IWNiRZ
    Program konferencji
   5. Referat: „Tekstylia wspomagające leczenie chorób dermatologicznych”, Małgorzata Zimniewska, Barbara Romanowska, Konferencja Zdrowie Sport Uroda 2019.
    Data konferencji: 16.05.2019
    Miejsce konferencji: Konin
   6. Referat: “Contemporary use of natural dyes in fashion, design and medicine”, Katarzyna Schmidt-Przewoźna. "Colorful World: Natural Dyes" Symposium, 
    Data konferencji: 20-24.05.2019
    Miejsce konferencji: Hangzhou, China
   7. Referat: “The Effect Of The Flax Fibre Extraction Method On Mechanical Properties Of The Composites Containing The Fibres” Wanda Różańska, ICNF  2019 - 4rd International Conference on Natural Fibers
    Data konferencji: 1-3.07.2019
    Miejsce konferencji: Porto, Portugalia
   8. Referat: “Tajemnice Roślin Barwierskich” Katarzyna Schmidt-Przewoźna, Zioła w terapii I kosmetyce,
    Data konferencji: 29.03.2019
    Miejsce konferencji: Bydgoszcz,
   9. Prezentacja  Programu Wieloletniego oraz warsztaty naturalnego barwienia w ramach „Święta Ziół”,
    Data konferencji: 07.09.2019
    Miejsce konferencji: Muzeum Narodowe, Oddział Etnograficzny, Poznań,
   10. Referat: „Właściwości antyoksydacyjne i antybiotyczne włókien naturalnych” Małgorzata Zimniewska, Barbara Romanowska, Konferencja Fast Textile 2019,
    Data konferencji: 20-22.11.2019
    Miejsce konferencji: Nadarzyn,
   11. Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania”, K. Grajek, J. Foksowicz-Flaczyk, udział i prezentacja wyników prac.
    Data konferencji: 26-27.03.2019
    Miejsce konferencji: Krzyżowa
   12. Konferencja Naukowa „Zdrowie, sport, uroda”, B. Kędzia, E. Hołderna-Kędzia - udział w konferencji.
    Data konferencji: 16.05.2019
    Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Zawodowa w  Koninie
   13. 53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych”, J. Foksowicz-Flaczyk, K. Grajek, Proces enzymatycznej konwersji biomasy konopi w produkcji bioetanolu. Batog J., Wawro A., Gieparda W., udział i prezentacja wyników prac.
    Data konferencji: 08-11.09.2019
    Miejsce konferencji: Poznań
   14. Szkolenie dla hodowców i rolników na „Seminarium Naukowym Stowarzyszenia Hodowców Alpak i Lam”, gdzie zaprezentowano: „Parametry włókna alpak w praktyce hodowlanej” oraz „Wpływ czynników zewnętrznych oraz żywienia na runo alpak”.
    Data: 13.04.2019
    Miejsce: Otwock
   15. Szkolenie dla rolników zrzeszonych w Związku Rolników Uecker-Randow e.V, 14 maja 2019, Warszawa - Anna Morales Villaviciencio. Zaprezentowano wykład: „Rozwój i hodowla alpak”.
    Data: 14.05.2019
    Miejsce: Warszawa
   16. Konferencja z cyklu „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa”, Innowacje wzmacniają potencjał rolnictwa terenów górskich, - Anna Kicińska-Jakubowska. Przeprowadzono wykład:” Innowacyjne metody zagospodarowania wełny owczej”.
    Data konferencji: 17.07.2019
    Miejsce konferencji: Warszawa
   17. Targi Fast Textile 2019,– Anna Morales Villaviciencio. Przeprowadzono wykłady: „Włókno alpak na światowym rynku, „Skala produkcji i kategoryzacja”.
    Data: 20-22.11.2019
    Miejsce: Nadarzyn   Konferencje i szkolenia 2018 r.

   1. Szkolenie dotyczące technologii uprawy lnu i konopi zależnych od kierunku wykorzystania surowca- możliwości wykorzystania surowca. W szkoleniu wzięło udział 20 rolników oraz pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały informacyjne.
    Data: 09.02.2018
    Miejsce: ODR Koszalin
   2. Szkolenie zatytułowane: „Możliwości uprawy konopi włóknistych na południu Polski i oraz kierunki wykorzystania surowców”.
    Data: 29.11.2018
    Miejsce: Ziębice, woj. dolnośląskie
   3. Udział w konferencji: 91st Textile Institute World Conference,
    Data: 23-26.07.2018
    Miejsce: Uniwersytet w Leeds Wielka Brytania
   4. Udział w konferencji „Towards flame retardant biopolymers and biocomposites: current research strategies, scientific barriers and application perspectives”, organizowanej przez EPNOE (European Polysaccharide Network of Excellence), oraz prezentacja posteru: K. Bujnowicz, S. Rojewski, D. Wesołek, R. Gąsiorowski, "Polymer Composites with Flax for Technical Application".
    Data: 16-17.10.2018
    Miejsce: Alès, Francja
   5. Konferencja Naukowa poświęcona podsumowaniu realizacji zadań badawczych w roku 2018 wykonanych w ramach rządowego programu wieloletniego na lata 2017- 2020 pt: „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i  gospodarki”, 26 czerwca 2018, Poznań.
    Data: 26.06.2018
    Miejsce: IWNiRZ 
   6. Konferencja Naukowa „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki”, 21 listopada 2018, IWNiRZ Poznań.
    Data: 21.11.2018
    Miejsce: IWNiRZ
    Program
   7.  Szkolenie dla rolników i przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
    Data: 19.11.2018
    Miejsce: Baborówko
    Program
   8. Konferencja Europejska Włókiennicza Platforma Technologiczna – udział dr hab. Małgorzaty Zimniewskiej, prof. IWNiRZ,
    Data: 17-18.04.2018
    Miejsce: Bruksela, Belgia
   9. Konferencja DHA 37 Dyes in History and Archaeology – udział dr hab. Katarzyny Schmidt – Przewoźnej, prof. IWNiRZ, 25-26.10.2018, Lizbona, Portugalia. Podczas konferencji promowano realizowane prace w ramach zadania 2.2 w postaci dwóch posterów:
    French Marigold as a Source of Yellow Colour. Autorzy: K. Schmidt-Przewoźna, K. Zajączek, A. Brandys Pro-healthy activity of Natural Dyes. Tradition and Contemporary Research. Autorzy: K. Schmidt-Przewoźna, M. Zimniewska
    Data: 25-26.10.2018
    Miejsce: Lizbona, Portugalia
   10. Ogólnopolska Konferencja „Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne” - udział K. Schmidt-Przewoźnej, która wygłosiła referat pt. Nieznane walory roślin barwierskich.
    Data: 21.08.2018
    Miejsce: Poznań, Polska
   11. IV Toruńskie Spotkania z Medycyną Klasztorna i Ziołolecznictwem, Prezentacja: „Konopie. Roślina znana?” Joanna Banach, Natalia Kryszak, Marta Gromek, Grażyna Czarnecka, Janusz Jankowiak. Poster: „Badania nasion lnu i kwiatostanów, ekstraktów, nasion z konopi” Joanna Banach, Natalia Kryszak, Marta Gromek, Grażyna Czarnecka,
    Data: 26-27.10.2018
    Miejsce: Toruń
   12. V Konferencja Naukowa Fundacji na rzecz Czystej Energii „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski, a ochrona środowiska”.
    Data: 24-25.05.2018
    Miejsce: Poznań
   13. IX Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 2018.
    Data: 03-07.09.2018
    Miejsce: Gdańsk
   14. Konferencja MRiRW „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa” Polskie rośliny włókniste i zielarskie dla innowacyjnej biogospodarki.
    Data: 19.09.2018
    Miejsce: MRiRW Warszawa
    Link: https://www.iwnirz.pl/strona,5,183.html
   15. X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia i Przemysł”.
    Data: 30.11.2018
    Miejsce: Poznań
   16. 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability (BIORESTEC).
    Data: 16-19.09.2018
    Miejsce: Sitges, Hiszpania    20 grudnia 2017 r.

   Konferencja naukowa poświęcona podsumowaniu realizacji zadań badawczych w roku 2017 Rządowego programu wieloletniego na lata 2017-2020 Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich pn. „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki”.

   Data konferencji: 20 grudnia 2017 r. (środa)

   Miejsce konferencji:
   Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
   ul. Wojska Polskiego 71 b, sala konferencyjna.

   Program Konferencji: [ tutaj ]


   Raporty powstałe podczas realizacji programu wieloletniego:

   Technologia otrzymania włókna dekortykowanego o niskim poziomie zanieczyszczeń, umożliwiającego zastosowania techniczne (len) - tutaj ]

   Dobór procesów odklejania surowców włóknistych dla różnych kierunków zastosowań (len) - tutaj ]

   PORADNIK SYGNAIZATORA LNU
   do pobrania - załącznik nr 2

   PROGRAM OCHRONY LNU
   do pobrania - załącznik nr 3

   Metodyka integrowanej ochrony i produkcji lnu dla doradców
   do pobrania - załącznik nr 5


   Nadchodzące imprezy organizowane w ramach programu wieloletniego:


   Wybrane publikacje w ramach realizacji Programu Wieloletniego

   2019 rok:

   1. Mańkowski J., Kołodziej J., Kubacki A.: Konopne włókno dekortykowane o niskim poziomie zanieczyszczeń dla zastosowań technicznych. Biuletyn Len i Konopie nr 33/2019.
   2. Bujnowicz K., Rojewski Sz., Walentowska J.: Biodegradowalne kompozyty z napełniaczami z lnu i konopi. Biuletyn Len i Konopie nr 33/2019.
   3. Dziennik Rzeczpospolita z dnia 2.01.2019 – wywiad przeprowadzony z prof. Małgorzatą Zimniewską zatytułowany „Rośliny włókniste w natarciu”, w którym promowano prace wykonywane w ramach Programu Wieloletniego.
   4. Biuletyn „Len i Konopie nr 33 „Tkaniny naturalnie barwione kwiatami i ekstraktem Tagetes patula” Katarzyna Schmidt-Przewoźna, Karolina Zajaczk, str 32-38 ISSN 17314828.”
   5. Wawro A., Batog J., Gieparda W. (2019): Bioethanol 2nd generation from hemp biomass. Proceedings of the 4th International Conference on Natural Fibers - Smart Sustainable Solutions, July 1-3, Porto, Portugal, 317-318.
   6. Batog J., Wawro A., Gieparda W. (2019): Proces enzymatycznej konwersji biomasy konopi w produkcji bioetanolu. Materiały konferencyjne 53 Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej „Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych”, 8-11 wrzesień, Poznań, 15.
   7. Wawro A., Batog J., Gieparda W. (2019): Chemical and enzymatic treatment of hemp biomass for bioethanol production. Applied Sciences, 9, 5348, doi:10.3390/app9245348.
   8. Gieparda W., Batog J., Wawro A. (2019): Obróbka wstępna biomasy konopi w procesie otrzymywania bioetanolu. Przemysł chemiczny, 98, 1958-1961.
   9. Anna Morales Villaviciencio, Anna Kicińska-Jakubowska, Małgorzata Zimniewska, Badania jakości wełny krajowych ras owiec i włókien alpak, Len i Konopie. Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Lnu i Konopi, ISSN *:1731-4828, Nr 32/2019, strony: 89-91
   10. Katarzyna Schmidt-Przewoźna, Anna Morales Villavicencio, Anna Kicińska-Jakubowska, Karolina Zajączek, Anna Brandys, Coreopsis tinctoria Nutt. as a source of many colours, Herba Polonica

    2018 rok:

   1. Antioxidant Potential of Hemp and Flax Fibers Depending on Their Chemical Composition”, M. Zimniewska, W. Rozańska, A. Gryszczynska, B. Romanowska, A. Kicinska-Jakubowska. Molecules 2018, The Antioxidant Capacities of Natural Products, Volume 23, Issue 8, 1993, ISSN 1420-3049, IF: 3.098
   2. Lniane włókno dekortykowane o niskim poziomie zanieczyszczeń dla zastosowań technicznych” Biuletynie Informacyjnym Len i Konopie nr 31.
   3. Dobór procesów odklejania surowców włóknistych dla różnych kierunków zastosowań (len)”. Biuletynie Informacyjnym Len i Konopie nr 31.
   4.  Wpływ napełniacza lignocelulozowego z konopi na właściwości kompozytów polipropylenowych IX Kongres Technologii Chemicznej, Księga Abstraktów ISBN 978-83-7348-753-6, 3-7 września 2018, Gdańsk.
   5.  Anna Morales Villavicencio, Roman Niżnikowski, „Parametry jakości włókna alpak jako surowca dla przemysłu tekstylnego”, Przegląd Włókienniczy 1/2018, strony 22-25.
   6.  Zdzisław Czaplicki „Czy w Polsce nastąpi odbudowa i rozwój owczarstwa?”, Przegląd Włókienniczy 3/2018, strony 22-26.