img img img img img img img img img img
2021-10-20
Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Naukowej IWNiRZ-PIB
kadencji2021-2025
Premia na Horyzoncie 2

Nr umowy: 449302/PNH2/2019

Organ przyznający: MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Przedmiotem działania jest wsparcie finansowe podmiotów nauki w związku z realizacją przez nie projektów w ramach m.in. programu ramowego Horyzont 2020.


Czas trwania: 2019-2021

Wartość dofinansowania: 110 757 zł
Całkowity koszt inwestycji: 110 757 zł