img img img img img img img img img img
2021-10-20
Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Naukowej IWNiRZ-PIB
kadencji2021-2025
OPUS 13

TYTUŁ: Udział flawonoidów nad rozwojem nadciśnienia tętniczego indukowanego ciążą -

badania in vitro i in vivo

Nr umowy: UMO-2017/25/B/NZ7/02741 do projektu badawczego nr 2017/25/B/NZ7/02741

Program (źródło finansowania): Narodowe Centrum Nauki, Opus 13

Koordynator: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz

Cel projektu: Celem zaproponowanych badań było poznanie działania wybranych związków flawonoidowych na wyselekcjonowane linie komórkowe (śródbłonek i trofoblasty pochodzenia ludzkiego) oraz działanie tych związków u ciężarnych szczurów z indukowanym nadciśnieniem tętniczym na poziomie molekularnym i biochemicznym.

Czas trwania projektu: 2018-2020