img img img img img img img img img img
2021-12-08
Złota Setka Polskiego Rolnictwa 2021
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wziął udział w gali wręczenia nagród dla najlepszych firm z branży rolno-spożywczej.
OPUS 15

TYTUŁ: Bioaktywność kannabidiolu i nano-selenu w utrzymaniu potencjału immunologicznego oraz integralności przewodu pokarmowego u kurcząt

Nr projektu badawczego 2018/29/B/NZ9/01351

Program (źródło finansowania): Narodowe Centrum Nauki, Opus 15

Koordynator: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk; dr Paweł Konieczka

Kierownik prac badawczych w IWNiRZ: mgr Joanna Banach

Cel projektu: Zweryfikowanie hipotezy badawczej, która zakłada, że użycie w diecie kurcząt brojlerów poddanych nekrotycznemu zapaleniu jelit (NE) wywołanego przez bakterie C. perfringens, kannabidiolu (CBD; nowego ekstraktu z konopi włóknistych) oraz nanocząstek selenu (nano-Se) będzie miało bezpośredni wpływ regulacyjny na funkcjonalność i integralność jelit, i będzie przeciwdziałać procesom zapalnym. Badane składniki bioaktywne będą także pośrednio zapobiegać wytworzeniu biofilmu przez bakterie nekrotyczne w końcowych odcinkach jelit. Zastosowane składniki bioaktywne będą regulować procesy wykorzystania energii podczas stanu zapalnego przez co zapewnią wysoką efektywność odpowiedzi immunologicznej oraz będą korzystnie wpływać na procesy metaboliczne warunkujące właściwości fizykochemiczne i jakość mięsa kurcząt.

Projekt ma pomóc w zrozumieniu mechanizmu funkcjonowania przewodu pokarmowego ptaków. Były by to cenne informacje dla produkcji drobiarskiej. Jest to obecnie najszybciej rozwijający się sektor produkcji zwierzęcej (z perspektywą dalszego wzrostu).

Czas trwania projektu: 2019-2021