img img img img img img img img img img
2021-07-30
W dniach 20-21.07.21r. w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ PIB w Pętkowie odbyło się szkolenie ...
Stanowisko techniczne w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko techniczne w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające: 

 • Wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) w zakresie biotechnologii, biologii, biologii molekularnej. 
 • Dwuletnie doświadczenie związane z pracą w laboratorium wykorzystującym metody biologii molekularnej.
 • Doświadczenie zawodowe w co najmniej trzech metodach badawczych: metody immunoenzymatyczne (m.in. techniki ELISA, Western-Blot), izolacja RNA i DNA, Real-time PCR, Digital PCR , sekwencjonowanie Sangera, sekwencjonowanie NGS.
 • Zainteresowania w kierunku pracy naukowo-badawczej w zakresie badań genetycznych, farmakologicznych, innowacyjnego wykorzystania hodowli komórkowych.
 • Umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji badań.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań badawczych. 
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres obowiązków:

 • Planowanie, przygotowywanie i realizacja projektów badawczych.
 • Interpretacja oraz raportowanie wyników prowadzonych analiz.
 • Przygotowanie i prowadzenie niezbędnej w projektach badawczych dokumentacji.
 • Przygotowywanie zamówień na odczynniki i sprzęt laboratoryjny.

 

Oferujemy:

 • Pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole naukowym.
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów badawczych.
 • Szkolenia i kursy podnoszące rozwój zawodowy.
 • Dostęp do nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w biologii molekularnej.

 

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 1. List motywacyjny oraz życiorys.
 2. Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie.
 3. Życiorys naukowy obejmujących wykaz publikacji naukowych i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej.
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata, zawartych w ofercie pracy, przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997r, Nr 133, poz.883, z późn. zm.).

 

Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą z napisem na kopercie: „Konkurs – asystent – pracownik naukowy ZKMiMR”, pod następujący adres:

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB

ul Wojska Polskiego 71b

60-630 Poznań

 

w terminie do dnia 31.07.2021 r.