img img img img img img img img img img
2021-07-30
W dniach 20-21.07.21r. w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ PIB w Pętkowie odbyło się szkolenie ...
Stanowisko techniczne w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko techniczne w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające: 

 • Wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) w zakresie biologii, chemii, farmacji.
 • Doświadczenie związane z pracą w laboratorium wykorzystującym metody analizy chemicznej.
 • Doświadczenie w obsłudze chromatografu cieczowego i gazowego (HPLC/GC).
 • Umiejętność obsługi chromatografu cieczowego z detekcją mas (LC-MS/MS) mile widziana.
 • Wiedza z zakresu chemii organicznej, analiz medycznych i farmakologii.
 • Dobra znajomość instrumentalnych i klasycznych technik analitycznych. 
 • Sumienność, kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
 • Zainteresowania w kierunku pracy naukowo-badawczej w zakresie badań farmakologicznych i fitochemicznych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Mile widziany udokumentowany dorobek naukowy.
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych.
 • Umiejętność opracowywania procedur, instrukcji, raportów, formułowania wniosków.

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie analiz chemicznych.
 • Planowanie, przygotowywanie i realizacja projektów badawczych.
 • Interpretacja oraz raportowanie wyników prowadzonych analiz.
 • Przygotowanie i prowadzenie niezbędnej w projektach badawczych dokumentacji.
 • Przygotowywanie zamówień na odczynniki i sprzęt laboratoryjny.
 • Praca w systemie jakości GMP

Oferujemy:

 • Pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole naukowym.
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów badawczych.
 • Szkolenia i kursy podnoszące rozwój zawodowy.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 1. List motywacyjny oraz życiorys.
 2. Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie.
 3. Życiorys naukowy obejmujących wykaz publikacji naukowych i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej.
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata, zawartych w ofercie pracy, przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997r, Nr 133, poz.883, z późn. zm.).

Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą z napisem na kopercie: „Konkurs – asystent – pracownik naukowy ZKFiF”, pod następujący adres:

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB

ul Wojska Polskiego 71b

60-630 Poznań

w terminie do dnia 31.07.2021 r.