img img img img img img img img img img
2021-09-15
KONKURS
na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).
Pracownik działu finansowo-księgowego
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy poszukuje Pracownika do działu finansowo-księgowego
Zakres obowiązków Kandydata, m.in. :
- księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych,
- rozliczanie magazynów,
- bieżące księgowanie dokumentów,
- pomoc przy rozliczeniu projektów.

Oczekiwania:
- doświadczenie w pracy w prowadzeniu pełnej księgowości,
- znajomość zagadnień rachunkowych oraz podatkowych,
- znajomość obsługi programów office,
- umiejętność organizacji czasu pracy, odpowiedzialność i dokładność w wykonywaniu zadań.

Oferta:
- umowa o pracę,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- dostęp do szkoleń.


Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

  -  List motywacyjny oraz życiorys.
  - Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie.
  - Zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata, zawartych w ofercie pracy, przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997r, Nr 133, poz.883, z późn. zm.).

Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą z napisem na kopercie „ księgowość” pod następujący adres:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB
ul Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań
lub adres e-mail: magdalena.klonowska@iwnirz.pl  w terminie do dnia 20.08.2021 r.