img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Badania na rzecz rolnictwa ekologicznego
W roku 2022 Instytut Włókien naturalnych i Roślin Zielarskich -Państwowy Instytut Badawczy prowadzi badania na rzecz rolnictwa ekologicznego , dofinansowane z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi":
Uprawy polowe metodami ekologicznymi - badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie zalecanych do towarowej produkcji polowej, ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnych warunków klimatyczno-glebowych, szczególnie związanych z niedoborem wody. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach, ze szczególnym uwzględnieniem suszy”.

Celem badań jest wytypowanie odmian lnu oleistego najbardziej odpornych na stres suszy w uprawie ekologicznej i uzyskujących w tych warunkach najwyższą jakość plonu nasion. Spośród badanych odmian zostaną wytypowane te, które mają najwyższą odporność na porażenie patogenami grzybowymi najczęściej porażającymi plantacje lnu w Polsce.

Badanie zakłada przeprowadzenie doświadczenia wazonowego, w którym testowane będą trzy polskie odmiany lnu oleistego: Bukoz, Szafir i Jantarol, w trzech różnych polowych pojemnościach wodnych: 25, 35 i 45 %.  Przeprowadzona zostanie analiza zawartości tłuszczu oraz składu kwasów tłuszczowych w nasionach.