img img img img img img img img img img
2019-10-15
Ogłoszenie konkursu na projekt graficzny nowego znaku /loga
Instytutu.
Aktualności
12.07.2016
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest Partnerem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celami SIR są:
  • Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  • Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  • Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  • Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.


Więcej informacji na temat Sieci:  [ tutaj ]

Facebook Sieci : [ tutaj ]