img img img img img img img img img img
2020-04-01
IWNIRZ nagroda MINROL
Aktualności
17.08.2016 Kwartalnik Herba Polonica

Herba Polonica (dostępna w systemie Open Access) jest wydawana nieprzerwanie od 1955 roku i stanowi jedyne w kraju specjalistyczne czasopismo naukowe poświęcone postępowi w zakresie uprawy, hodowli, badań fitochemicznych, farmakologicznych i klinicznych roślin zielarskich. W kwartalniku zamieszczane są artykuły eksperymentalne i przeglądowe.

Herba Polonica znajduje się na liście recenzowanych polskich czasopism naukowych. W ocenie parametrycznej MNiSW posiada wskaźnik 14. Kwartalnik jest indeksowany w International Pharmaceutical Abstracts, Medicinal and Aromatic Plants Abstracts, Review of Aromatic and Medicinal Plants, Google Scholar, CAB Abstracts, Polska Bibliografia Lekarska, DOAJ, Agro database, Pol-index i Global Health Database (w sumie 30 baz). Czasopismo jest wprowadzone do prestiżowej bazy Thomson Reuters Master Journal List, Filadelfia, USA, obejmującej wyróżniające się pisma naukowe na świecie.

W skład Rady Redakcyjnej czasopisma wchodzi wielu czołowych przedstawicieli nauk rolniczych, farmaceutycznych, medycznych i chemicznych z kraju oraz z zagranicy. Prace nadsyłane do kwartalnika są recenzowane przez dwóch recenzentów, nie będących w konflikcie interesów z autorami. Recenzenci dokonują recenzji na specjalnych formularzach. Wszystkie prace eksperymentalne oraz wszystkie prace przeglądowe drukowane są w języku angielskim.

Redaktorem Naczelnym kwartalnika jest dr hab. Waldemar Buchwald, prof. IWNiRZ. Sekretarzem Redakcji jest dr Anna Krajewska-Patan. Redaktorem merytorycznym w dziedzinie nauk rolniczych jest prof. dr hab. Zenon Węglarz. Redaktorem merytorycznym w zakresie nauk medycznych jest prof. dr hab. Andrzej Członkowski. Corocznie zamieszczana jest na łamach kwartalnika lista recenzentów prac.

Dystrybucja: w prenumeracie (biblioteki uczelni wyższych i instytutów naukowych, firmy związane z produkcją przetworów zielarskich, odbiorcy prywatni), dystrybucja w formie bezpłatnej dla uczestników kursów i konferencji organizowanych przez Instytut. Artykuły są dostępne bezpłatnie w formie plików pdf na stronie czasopisma www.herbapolonica.pl   oraz www.degruyter.com/view/j/hepo 
Kwartalnik dostępny w systemie Open Access - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. (CC BY-NC-ND 3.0)

Czytelnikami kwartalnika Herba Polonica są: naukowcy z dziedziny rolnictwa, medycyny, farmacji, chemii, plantatorzy ziół, lekarze, producenci preparatów z roślin leczniczych.

Znak towarowo-słowny HERBA POLONICA podlega prawu ochronnemu - Urząd Patentowy RP numer 221832 (zgłoszenie nr Z 341936 z dnia 09.06.2008).
Zasięg czasopisma: Polska i świat
Format: B5
Kontakt: herba.polonica@iwnirz.pl  lub anna.patan@iwnirz.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.herbapolonica.pl