img img img img img img img img img img
2020-04-01
IWNIRZ nagroda MINROL
Aktualności
02.12.2016 Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IWNiRZ kadencji 2016-2020

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IWNiRZ kadencji 2016-2020
30 listopada 2016 roku, w siedzibie Instytutu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Wszyscy członkowie Rady otrzymali akty nominacyjne z rąk Przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: dr inż. Bogusława Rzeźnickiego i dr Waldemara Sochaczewskiego oraz Dyrektora Instytutu Wojciecha Maksymiuka.

Podczas trwania obrad, Rada Naukowa ukonstytuowała się, przyjmując regulamin, wybierając przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Członkowie Rady Naukowej powołali również trzyosobową komisję do spraw Kwalifikacji Kadr.

Przewodniczącym Rady Naukowej kadencji 2016-2020 został wybrany Prof. dr hab. Ryszard Słomski z  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zastępcą  Przewodniczącego Rady został dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ. Sekretarzem Rady Naukowej została dr Katarzyna Wielgusz. Komisja ds. Kwalifikacji Kadr będzie pracować w składzie: prof. dr Ryszard Kozłowski, dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ, prof. dr hab. Bogusław Czerny.

Członkowie Rady Naukowej w trakcie obrad zaopiniowali pozytywnie powołanie na stanowisko Dyrektora Instytutu ds. Naukowych Prof. dr  Ryszarda Kozłowskiego. Kierownictwo Instytutu poinformowało członków Rady naukowej o najważniejszych wydarzeniach dotyczących działalności Instytutu w roku bieżącym i planach na najbliższe lata.

Skład Rady Naukowej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
w Poznaniu kadencji 2016-2020

 • Prof. dr hab. Ryszard Słomski - Przewodniczący Rady Naukowej
 • Dr inż. hab. Jerzy Mańkowski prof. IWNiRZ - Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej
 • Dr Katarzyna Wielgusz - Sekretarz Rady Naukowej
 • Dr Bogusław Rzeźnicki
 • Waldemar Sochaczewski
 • Wojciech Petera
 • Jarosław Marcinkowski
 • Prof. dr hab. Danuta Sosnowska
 • Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz
 • Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak Broda
 • Prof. dr hab. Anna Kryszak
 • Dr hab. Grzegorz Nyszko
 • Dr hab. Waldemar Buchwald,  prof. IWNiRZ
 • Dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska, prof. IWNiRZ
 • Dr hab. Katarzyna Schmidt-Przewoźna, prof. IWNiRZ
 • Dr Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ
 • Dr Przemysław Baraniecki
 • Dr Jorge Barriga-Bedoya
 • Dr Jolanta Batog
 • Mgr Joanna Banach
 • Mgr Irena Pniewska
 • Mgr Ryszard Gąsiorowski
 • Mgr inż. Małgorzata Rajewicz
 • Mgr inż. Aleksandra Wawro


Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności