img img img img img img img img img img
2020-04-01
IWNIRZ nagroda MINROL
Aktualności
07.12.2016 Dofinansowanie Projektu pt. „Zwiększenie efektywności
energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków
IWNiRZ w Poznaniu, Pętkowie i Plewiskach”

pois2014_2020_kol

W dniu 05 grudnia 2016 r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucji Wdrażającej reprezentowanej przez Artura Szymona Michalskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW a Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, jako Beneficjenta, reprezentowanego przez Wojciecha Maksymiuka, Dyrektora IWNiRZ, o dofinansowanie projektu pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków IWNiRZ w Poznaniu, Pętkowie i Plewiskach” nr POIS.01.03.01-00-0062/16 w ramach poddziałania 1.3.1 osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności