img img img img img img img img img img
2020-04-01
IWNIRZ nagroda MINROL
Aktualności
25.04.2017 Udział IWNiRZ w uroczystościach 65 lecia IHAR-PIB

21 kwietnia 2017 r. miały miejsce uroczystości 65 lecia Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

Z olbrzymią satysfakcją wzięliśmy udział w uroczystości 65 lecia Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, kierowanego przez prof. dr hab. Edwarda Arseniuka. W uroczystości wzięło udział wielu wybitnych naukowców i specjalistów, a także organów współdziałających oraz instytutów związanych z rolnictwem. Uroczystość tę zaszczycił podsekretarz stanu pan Minister Ryszard Zarudzki.

Przedstawiciele Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wzięli aktywny udział w obchodach pod kierownictwem dyrektora pana Wojciecha Maksymiuka.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie efektywnie zorganizował produkcję nasienną w swoich zakładach doświadczalnych organizując kilka spółek, które z powodzeniem utrzymują poziom produkcji nasiennej i dostaw materiału nasiennego dla rolników zabezpieczając zapotrzebowanie na krajową bazę nasienną na poziomie powyżej 40%, jednocześnie uzyskując zysk netto z działalności tych spółek. Spółki te posiadają już 15 letnią tradycję działalności korzystną dla polskich rolników i dla IHAR.


Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności