img img img img img img img img img img
2021-09-15
KONKURS
na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).
Aktualności
09.12.2010 IWNiRZ - dar dla powodzian
Pomoc WIR dla powodzian

Jednym z priorytetowych działań Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej w ostatnim czasie była organizacja pomocy rolnikom i mieszkańcom wsi, którzy ucierpieli w tegorocznej powodzi. Zarząd WIR zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze województwa wielkopolskiego.
Uzyskana ze zbiórki pomoc finansowa w całości przekazana została poszkodowanym rolnikom i mieszkańcom wsi.