img img img img img img img img img img
2020-04-01
IWNIRZ nagroda MINROL
Aktualności
27.09.2017 Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IWNiRZ kadencji 2017-2021
Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IWNiRZ kadencji 2017-2021

25 września 2017 roku, w siedzibie Instytutu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Wszyscy członkowie Rady otrzymali akty nominacyjne z rąk Przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Krzysztofa Smaczyńskiego oraz Dyrektora Instytutu dr Roberta Sobkowa.

Podczas trwania obrad, Rada Naukowa ukonstytuowała się, przyjmując regulamin, wybierając przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza. Członkowie Rady Naukowej powołali również trzyosobową komisję do spraw Kwalifikacji Kadr.

Przewodniczącym Rady Naukowej kadencji 2017-2021 został wybrany Prof. dr hab. Ryszard Słomski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zastępcami Przewodniczącego Rady został dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ oraz dr hab. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ

Komisja ds. Kwalifikacji Kadr będzie pracować w składzie: prof. dr Ryszard Kozłowski, dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ oraz dr hab. Waldemar Buchwald, prof. IWNiRZ.

Dyrektor IWNiRZ dr Robert Sobków przedstawił członkom Rady Naukowej zarys diagnozy obecnej sytuacji Instytutu, dotyczącej zarówno kwestii ekonomicznej jak i organizacyjnej. Dyrektor dr Robert Sobków w swym wystąpieniu zawarł wstępny plan działań, które zmierzają do relatywnie jak najszybszej poprawy funkcjonowania Instytutu w tych dwóch powyższych sferach.

Skład Rady Naukowej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
kadencji 2017-2021

 • prof. dr hab. Ryszard Słomski - Przewodniczący Rady Naukowej
 • dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ - Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej
 • dr hab. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ - Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej
 • Krzysztof Smaczyński,  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Wojciech Petera, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Wiesława Nowak, Wielkopolski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Bogdan Fleming, Wielkopolska Izba  Rolnicza
 • Andrzej Chodkowski, Główny Inspektorat  Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • prof. dr hab. Iwona Bartkowiak Broda, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie
 • prof. dr hab. Anna Kryszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Edward Gacek, Centralny Ośrodek Badania  Odmian Roślin Uprawnych
 • dr hab. Natasza Borodynko-Filas, prof. IOR-PIB,  Instytut Ochrony Roślin - PIB
 • dr hab. Katarzyna Grabowska, prof. nadzw. PŁ Politechnika Łódzka
 • dr hab. Waldemar Buchwald, prof. IWNiRZ
 • dr hab. Katarzyna Schmidt-Przewoźna, prof. IWNiRZ
 • dr Marek Radwański, Polska Izba Lnu i Konopi, Ekotex sp. z o.o.
 • dr Artur Adamczak, IWNiRZ
 • dr Przemysław Baraniecki, IWNiRZ
 • dr Grażyna Mańkowska, IWNiRZ
 • dr Katarzyna Wielgusz, IWNiRZ
 • mgr Joanna Banach, IWNiRZ
 • mgr inż. Anna Forycka, IWNiRZ
 • mgr Irena Pniewska, IWNiRZ
 • mgr Małgorzata Rajewicz, IWNiRZ
Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności