img img img img img img img img img img
2020-04-01
IWNIRZ nagroda MINROL
Aktualności
19.09.2018 „Polskie rośliny włókniste i zielarskie
dlainnowacyjnejbiogospodarki”: konferencja
W dniu 19. września, w gmachu MRiRW w Warszawie odbyła się konferencja, organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom spektrum prac IWNiRZ w zakresie pozażywieniowego,  przemysłowego wykorzystania produktów rolnych oraz osiągnięć w biogospodarce, w szczególności przekazanie rolnikom, przedstawicielom praktyki gospodarczej doradztwa rolniczego oraz administracji, informacji o możliwościach wykorzystania nowatorskich technologii i rozwiązań wypracowanych przez Instytut.
Punktem kulminacyjnym konferencji było uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich a Grupą LOTOS, w zakresie planowanych wspólnych prac nad bioetanolem drugiej generacji z biomasy konopnej.

Informacje prasowe:

Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności Aktualności