img img img img img img img img img img
2020-04-01
IWNIRZ nagroda MINROL
Aktualności
08.11.2018 Szkolenie z zakresu hodowli jedwabnika morwowego i agrotechniki morwy
białej, a także technologii uprawy i zbioru konopi włóknistych.
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu hodowli jedwabnika morwowego i agrotechniki morwy białej, a także technologii uprawy i zbioru konopi włóknistych. 
Szkolenie finansowane w ramach projektu wieloletniego na lata 2017-2020 pt: „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki” finansowanego ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenie odbędzie się 26 listopada 2018 r. w Hotelu Folwark w Zgierzu 
(ul. Aleksandrowska 63 A, 95-100 Zgierz) w godzinach 10.30 – 14.00.
W trakcie szkolenia przewidziany jest catering kawowy oraz obiadowy. 

Zapraszamy rolników oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem lub planujące w przyszłości podjąć działalność w tematyce poruszanej na szkoleniu. 

Zgłoszenia prosimy kierować do 21 listopada 2018 r. do koordynatora szkolenia:
Daniela Fajfera drogą mailową na adres e-mail: daniel.fajfer@iwnirz.pl 
lub telefonicznie 61-845-58-62.

Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie finansowane w ramach projektu wieloletniego na lata 2017-2020 pt: „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki” finansowanego ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PROGRAM SZKOLENIA:

10.30-12.00 – dr Małgorzata Łochyńska
 „Hodowla jedwabnika morwowego i agrotechnika morwy białej”
zagadnienia:
1. Wprowadzenie do problematyki i zasady ogólne.
2. Biologia i zachowanie jedwabnika morwowego.
3. Sprzęt i materiały konieczne w hodowli.
4. Metody hodowli jedwabnika morwowego.
5. Niepożądane sytuacje w hodowli owadów.
6. Kierunki wykorzystania jedwabnika morwowego oraz marketing produktów (kokony, rękodzieła, proteiny jedwabne, odpady pohodowlane).
7. Uprawa i kierunki wykorzystania morwy białej (surowiec zielarski, pędy i biomasa morwy).
8. Opłacalność uprawy morwy białej.

12.00-12.30 - przerwa kawowa

12.30-13.30 – Grzegorz Oleszak
 „Uprawa konopi siewnych oraz możliwości rozwoju produkcji 
z uzyskanych plonów”
zagadnienia:
Zalecenia do uprawy konopi
1. Metody uprawy konopi włóknistych.   
2. Charakterystyka i dobór odmian w zależności od kierunku produkcji i technologii uprawy (ekologicznej, integrowanej).  
3. Technologie uprawy: wymagania klimatyczno-glebowe, wybór stanowiska, uprawa gleby, nawożenie, siew, zabiegi pielęgnacyjne, ochrona przed chwastami, zapobieganie występowaniu chorób, ochrona przed szkodnikami.
4. Terminarz zabiegów w uprawie konopi włóknistych.
5. Nasiennictwo konopi: gospodarka nasienna, stopnie kwalifikacji i wymagania jakościowe materiału siewnego, plantacje nasienne.
6. Znaczenie gospodarcze, opłacalność uprawy oraz subwencje do uprawy konopi włóknistych.
Kierunki wykorzystania plonów
1. Kierunki wykorzystania plonów konopi oraz marketing produktów uzyskanych z plonu tych roślin.
2. Asortyment bioproduktów uzyskanych z plonów  wytwarzanych z nasion konopi: substytuty diety, paraleki, artykuły spożywcze, pasze.
3. Właściwości prozdrowotne bioproduktów. 
4. Technologie produkcji.

13.30 – 14.00 - obiad

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wszystkim uczestnikom szkoleń zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz instruktaż praktyczny. W trakcie wykładów zaplanowano przerwę kawową oraz obiad.