img img img img img img img img img img
2020-04-01
IWNIRZ nagroda MINROL
Aktualności
12.12.2019 Ogłoszenie konkursu na projekt graficzny nowego znaku /logaInstytutu.

W związku ze zbliżającym się terminem obchodów jubileuszu 90’lecia istnienia IWNiRZ Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ogłasza konkurs na opracowanie nowego logotypu Instytutu. Konkurs skierowany jest do artystów grafików, studentów i uczniów uczelni artystycznych oraz pasjonatów sztuk wizualnych.

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i ma charakter ogólnopolski.

Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym każdą pracę należy złożyć w odrębnym opakowaniu/ na odrębnym nośniku lub w odrębnym mailu.

Logo służyć będzie celom identyfikacyjnym, reprezentacyjnym, informacyjnym oraz korespondencyjnym. Projekt powinien być możliwy do wykorzystania na plakatach, papierze firmowym, w wydawnictwach, materiałach promocyjnych i elektronicznych, prezentacjach oraz grafice internetowej, w różnych formach, i rozmiarach, zarówno w kolorze jak i w postaci monochromatycznej.

Wymogi dodatkowe stawiane projektowi: wykonanie w technice grafiki wektorowej.

Prace należy składać do środy 20 listopada do godz. 19, na adres:

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań, Polska

Sekretariat

Lub mailowo w formacie pdf., jpg.

Na adres:

sekretariat@iwnirz.pl

W tytule proszę wpisać LOGO IWNIRZ

Zwycięski projekt otrzyma nagrodę w wysokości 1000 PLN brutto.

W przypadku niezadawalającego poziomu prac, organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w poniedziałek 25 listopada na stronie internetowej organizatora oraz pod adresem: 

Ze względu na duża ilość przesłanych prac, oraz wysoki, wyrównany poziom zgłoszonych projektów, zgodnie z pkt VI .2 regulaminu konkursowego - termin oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu zostaje wydłużony o 10 dni roboczych.

W związku z powyższym informacja o wynikach konkursu opublikowana zostanie do dnia 9 XII 2019r.

Szanowni Państwo - Komisja Konkursowa informuje, że z przyczyn niezależnych wyniki konkursu na Logo IWNiRZ oraz informacje o laureacie, opublikowane zostaną na naszej stronie internetowej oraz na stronie BIP - w środę 11go grudnia 2019r. 

Szanowni Państwo

Po długotrwałych obradach, Komisja Konkursowa pragnie poinformować, że spośród nadesłanych w ramach niniejszego konkursu prac, nie wyłoniono żadnego laureata, tym samym konkurs na projekt Logo IWNiRZ nie został rozstrzygnięty.

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. 


https://www.e-bip.org.pl/iwnirz/18114 w zakładce Ogłoszenia

 -- pobierz w wersji PDF --