img img img img img img img img img img
2019-10-28
Ogłoszenie konkursu na projekt graficzny nowego znaku /logaInstytutu.
Aktualności
28.10.2019 Ogłoszenie konkursu na projekt graficzny nowego znaku /logaInstytutu.

W związku ze zbliżającym się terminem obchodów jubileuszu 90’lecia istnienia IWNiRZ Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ogłasza konkurs na opracowanie nowego logotypu Instytutu. Konkurs skierowany jest do artystów grafików, studentów i uczniów uczelni artystycznych oraz pasjonatów sztuk wizualnych.

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i ma charakter ogólnopolski.

Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym każdą pracę należy złożyć w odrębnym opakowaniu/ na odrębnym nośniku lub w odrębnym mailu.

Logo służyć będzie celom identyfikacyjnym, reprezentacyjnym, informacyjnym oraz korespondencyjnym. Projekt powinien być możliwy do wykorzystania na plakatach, papierze firmowym, w wydawnictwach, materiałach promocyjnych i elektronicznych, prezentacjach oraz grafice internetowej, w różnych formach, i rozmiarach, zarówno w kolorze jak i w postaci monochromatycznej.

Wymogi dodatkowe stawiane projektowi: wykonanie w technice grafiki wektorowej.

Prace należy składać do środy 20 listopada do godz. 19, na adres:

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań, Polska

Sekretariat

Lub mailowo w formacie pdf., jpg.

Na adres:

sekretariat@iwnirz.pl

W tytule proszę wpisać LOGO IWNIRZ

Zwycięski projekt otrzyma nagrodę w wysokości 1000 PLN brutto.

W przypadku niezadawalającego poziomu prac, organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w poniedziałek 25 listopada na stronie internetowej organizatora oraz pod adresem: 

https://www.e-bip.org.pl/iwnirz/18114 w zakładce Ogłoszenia

 -- pobierz w wersji PDF --