img img img img img img img img img img
2020-04-01
IWNIRZ nagroda MINROL
Aktualności
30.12.2019 „Program Konopny - narzędzie komercjalizacji rolniczych
dóbrwłasności intelektualnej na skalę międzynarodową

Program Konopny - narzędzie komercjalizacji rolniczych dóbr własności intelektualnej na skalę międzynarodową” Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich laureatem nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych.

program_konopny_1
Fot. Biuro Prasowe MRiRW

Program Konopny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich stanowi odpowiedź na potrzeby globalnego rynku konopi przemysłowych oraz jest przykładem skutecznej komercjalizacji opracowanych w instytucie badawczym dóbr własności intelektualnej. Celem programu jest produkcja na dużą skalę kwalifikowanego i elitarnego materiału siewnego konopi przemysłowych odmian należących do IWNIRZ (m.in. Białobrzeskie, Tygra, Henola), które są sprzedawane w Polsce, Europie i na innych kontynentach. Działalność Instytutu wypromowała polskie odmiany konopi przemysłowych na światowych rynkach. Z tego tytułu w oparciu o zawarte umowy licencyjne Instytut osiąga przychody liczone w milionach złotych. Dynamiczne, coroczne zwiększanie skali upraw w Polsce to szansa na poprawę sytuacji finansowej polskiego rolnika, szczególnie rolników małoobszarowych, którym na zasadzie umów kontraktacji Instytut oferuje alternatywę do tradycyjnych upraw oferując przychów nawet ponad 15 tysięcy zł z hektara. Tak atrakcyjne warunki przyciągają do upraw konopi młode pokolenie, które upatruje w tej roślinie możliwość rozwoju, tworzenia procesów przetwórczych mających na celu wytwarzanie z konopi produktów gotowych. Rolą programu jest propagowanie upraw tej rośliny, transfer wiedzy w obszarze agrotechniki i przetwórstwa w celu zwiększenia jej popularności w Polsce. Statystyki wskazują, że ostatnie lata to renesans konopi przemysłowych, których areał z roku na rok wzrasta. Ważnym celem Programu Konopnego jest również wspieranie inicjatyw lokalnych, które pozwolą na stworzenie infrastruktury przetwórczej w naszym kraju i pojawienie się Polski na szczycie statystyk upraw i przetwórstwa konopi przemysłowcy w Europie. 

program_konopny_2

Autor/kontakt: 
Witold Czeszak - Kierownik Programu Konopnego 
tel. 604973786