img img img img img img img img img img
2021-02-11
KONKURS
na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).
Aktualności
11.02.2021 KONKURS

20210115-fundusze_europejskie_mnisw_ue_logo

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w ramach realizowanego w konsorcjum ze spółką celową Plantinova Sp. z o.o.  projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn.  „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” ogłasza w dniu 15.01.2021 r.


KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).
  • Kwota dofinansowania projektu:do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty o wartości  do kwoty 80 tysięcy złotych netto).
  • Termin realizacji projektów do 12 miesięcy (preferowane do 8 miesięcy)
  • Termin naboru wniosków:do 10.02.2021 r. (prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: biuroinin@iwnirz.pl)
  • Termin składania wniosków projektowych zostaje przedłużony do dnia 17 lutego 2021 r. 

  • Uczestnicy Konkursu: pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem IWNiRZ
  • Preferowane projekty, które zakończą się zgłoszeniem patentowym

Dokumenty konkursowe:

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

Janusz Jankowiak
tel. 606470679
e-mail: janusz.jankowiak@plantinova.pl

Witold Czeszak
tel. 604973786
e-mail: witold.czeszak@plantinova.pl