img img img img img img img img img img
2021-10-20
Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Naukowej IWNiRZ-PIB
kadencji2021-2025
Aktualności
13.10.2021 Wybory Rady Naukowej IWNiRZ-PIB kadencji 2021-2025
Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Dyrektora IWNiRZ-PIB nr 30/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Wyborów Rady Naukowej IWNiRZ-PIB kadencji 2021 - 2025

Ogłaszam Listę Kandydatów do Rady Naukowej IWNiRZ-PIB Kadencji 2021-2025 w formie

Komunikatu Komisji Wyborczej Nr 4 z dnia 13.10.2021 r.