img img img img img img img img img img
2022-06-08
Pracownik Zakładu BM Pani Prof.M.Zimniewska
odebrała w dniu wczorajszym w Pałacu Prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Aktualności
08.06.2022 Pracownik Zakładu BM Pani Prof.M.Zimniewska
odebrała w dniu wczorajszym w Pałacu Prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki oraz za osiągnięcia w pracy naukowo–badawczej. Ponad to w dniu  8.03.2022 została powołana na członka Komitetu Naukowego The Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) w Brukseli, CBE JU jest następcą programu BBI JU działającego w ramach Horyzont Europa.Prof.

Małgorzata Zimniewska jest jedynym Członkiem Komitetu Naukowego CBE JU z Polski. Również z dniem 16.05.2022 została mianowana na World President of The Textile Institute w Manchester, funkcja honorowa.

Serdecznie Pani Prof. gratulujemy osiągnięć, które przyczynią się do wzrostu prestiżu naszego Instytutu.