img img img img img img img img img img
2020-04-01
IWNIRZ nagroda MINROL
Aktualności
02.06.2011 WCZT

01 czerwca 2011 r.
Kamień węgielny pod WCZT.

W kampusie uniwersyteckim na poznańskim Morasku podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii.

Głównym celem WCZT jest stworzenie w Poznaniu multidyscyplinarnego ośrodka skupiającego najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, skoncentrowanego na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach.

Integracja środowiska naukowego pozwoli na stworzenie ośrodka badawczo-technologicznego o wysokiej randze międzynarodowej z perspektywą utworzenia w Poznaniu Międzynarodowego Instytutu Technologicznego.

Istotą multidyscyplinarnych działań tego ośrodka będzie opracowanie oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (tzw. fine chemicals), a także nowej generacji bio- i nanomateriałów oraz ich prekursorów, a następnie opracowanie zaawansowanych technologii i biotechnologii ich wytwarzania z przeznaczeniem m.in. dla medycyny, farmacji, rolnictwa oraz wielu innych dziedzin przemysłu i techniki.

WCZT jako przedsięwzięcie infrastrukturalne środowiska naukowego Poznania tworzone jest przez następujące instytucje:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - koordynator,
 • Uniwersytet Przyrodniczy,
 • Politechnika Poznańska,
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego,
 • Uniwersytet Ekonomiczny,
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN,
 • Instytut Genetyki Roślin PAN,
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN,
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM.


Specjalistyczne laboratoria WCZT wykorzystywane będą do syntez odpowiednich materiałów, opracowania nanotechnologii i biotechnologii, a także do badań inter- i multidyscyplinarnych z takich dziedzin nauki jak: biofizyka i biochemia, fizyka medyczna oraz inżynieria materiałowa.

 • Kamień węgielny pod WCZT. [ film ]
 • Kopia Aktu Erekcyjnego [ pdf ]