img img img img img img img img img img
2020-04-01
IWNIRZ nagroda MINROL
Aktualności
30.11.2011 Konferencja pt.„Misja chemo-, bio- i nanotechnologii w WCZT -
Materiały i Biomateriały”

W dniach 28 - 29 listopada br. odbyła się konferencja Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, którego Instytut jest konsorcjantem "Misja chemo-, bio- i nanotechnologii - Materiały i Biomateriały" w Poznaniu.

Celem konferencji było zebranie wiodących naukowców, przede wszystkim ze środowiska poznańskiego, zainteresowanych szeroko rozumianą chemią materiałową oraz integracja poznańskiego środowiska naukowego w celu znalezienia platformy pod przyszłe, wspólne, interdyscyplinarne projekty naukowe, które tylko dzięki inicjatywie Centrum WCZT będą miały szansę realizacji.

Celem konferencji było również zapoznanie się z dorobkiem naukowym i aktualnymi osiągnięciami w obszarze badawczym i technologicznym „Materiały i Biomateriały” dlatego, obok wykładów plenarnych oraz komunikatów ustnych prezentowanych przez przedstawicieli członków konsorcjum WCZT, zorganizowano otwartą sesja posterową ponad 200 posterów, w tym z naszego Instytutu zakwalifikowano do prezentacji 18 posterów.

Podsumowaniem sesji posterowej było przyznanie nagród - po trzy w każdej dziedzinie. Postery oceniane były przez  4-osobowe komisje z udziałem wybitnych naukowców w każdej dziedzinie:

  • Chemii - pod przewodnictwem prof. Henryka Koroniaka
  • Nanotechnologii - pod przewodnictwem prof. Józefa Barnasia
  • Biotechnologii - pod przewodnictwem prof. Andrzeja Legockiego

Wkład Instytutu został bardzo wysoko oceniony przez członków Konsorcjum WCZT, co przełożyło się również na przyznanie nagród  dla dwóch posterów z naszego Instytutu w dziedzinie:

  • Nanotechnologii: Elastyczne, pęczniejące powłoki ogniochronne (Dorota Wesołek, Maria Władyka-Przybylak),
  • Biotechnologii: Nanolignina jako czynnik blokujący promieniowanie UV (Jolanta Batog, Małgorzata Zimniewska)

Podczas konferencji wygłoszono na zaproszenie 5 wykładów plenarnych wybitnych naukowców polskich, pracujących w ośrodkach naukowych na całym świecie.

- Prof. Krzysztof Matyjaszewski, Carnegie Mellon University, USA.
- Prof. Michael Giersig, Freie University Berlin, Niemcy.
- Prof. Tomasz Haertlé, Institut National de la Recherche Agronomique, Francja.
- Prof. Marek Łoś, Linköping University, Szwecja.
- Prof. Krzysztof Kurzydłowski, NCBiR, Polska.

Wszystkim pracownikom biorącym udział w tej znaczącej dla poznańskiego środowiska naukowego konferencji Dyrekcja IWNiRZ serdecznie dziękuje za aktywne uczestnictwo  i zaangażowanie.

  • Więcej na temat Konferencji [ tutaj ]
  • Portal UAM [ tutaj ]