img img img img img img img img img img
2020-04-01
IWNIRZ nagroda MINROL
Aktualności
27.03.2012 Spotkanie Ministra Rolnictwa z przedstawicielami nauki

Minister Rolnictwa Marek Sawicki oraz podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk spotkali się 21 marca br. z przedstawicielami jednostek naukowych z obszaru nauk rolniczych i pokrewnych. W spotkaniu udział wzięli prorektorzy uczelni rolniczych, dyrektorzy nadzorowanych instytutów badawczych oraz jednostek Polskiej Akademii Nauk, a także osoby odpowiedzialne za międzynarodową współpracę naukową w instytucjach naukowych.

Z ramienia IWNiRZ w spotkaniu wzięły udział pani Dyrektor ds Naukowych dr inż. M. Władyka - Przybylak, prof. IWNiRZ oraz mgr Izabela Maciejowska.

Celem spotkania było zasygnalizowanie konieczności wzmocnienia zaangażowania polskiego zaplecza naukowo-badawczego nauk rolniczych i pokrewnych w zakresie pozyskiwania środków na badania ze źródeł
Unii Europejskiej. Spotkanie posłużyło przybliżeniu zarówno obecnie dostępnych programów UE wspierających badania w obszarze nauk rolniczych, jak i omówieniu zagadnień dotyczących nowych zasad ich finansowania z funduszy unijnych.

  • Więcej informacji na stronie MRiRW: [ tutaj ]