img img img img img img img img img img
2021-09-15
KONKURS
na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).
Aktualności
08.06.2012 Nagrody dla Instytutów Badawczych
Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk spotkał się 5 czerwca br. z kierownikami zespołów badawczych, które otrzymały nagrody i wyróżnienia za najciekawsze prace wdrożeniowe w 2011 roku.

W spotkaniu wzięli także udział dyrektorzy nadzorowanych Instytutów oraz dyrektorzy departamentów merytorycznych MRiRW, które uczestniczyły w opiniowaniu nagrodzonych prac. Wyróżnieni odebrali z rąk wiceministra pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.

Druga część spotkania poświęcona była prezentacji projektu pod nazwą „Elektroniczne repozytorium Agrarne – eRa”, w ramach którego planuje się utworzyć elektroniczną platformę wymiany wiedzy dla rolników i przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. Projekt został zgłoszony przez MRiRW w Ramach POIG 7 Osi Priorytetowej e-Administracja. Uczestnicy spotkania zapoznali się z celami i założeniami tego przedsięwzięcia.
  • Więcej na stronach MRiRW >> [ tutaj ]