img img img img img img img img img img
2020-04-01
IWNIRZ nagroda MINROL
Aktualności
28.03.2013 Life + EKOHEMPKON

Wniosek projektowy LIFE11 ENV/PL/000445 - Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych (Remediation of degraded land in the region of Lignite Mine Konin by cultivation of industrial hemp) uzyskał dotacje Unii Europejskiej.

Komisja Europejska na mocy rozporządzenia WE nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady przyznała wsparcie finansowe (21 czerwca 2012 r.) wnioskowi projektowemu nr LIFE11 ENV/PL/000445 - Remediation of degraded land in the region of Lignite Mine Konin by cultivation of industrial hemp, złożonemu przez Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Projekt realizowany jest w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej Life + oraz dofinansowany ze środków Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. LIFE+ jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Głównym celem programu LIFE+ jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska. W październiku 2012 IWNiRZ jako beneficjent koordynujący rozpoczął w ramach instrumentu Life+ realizację projektu „Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych”. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2018 r. Akronim Projektu: EKOHEMPKON.

  • Więcej na temat projektu [ tutaj ]
  • Strona internetowa Projektu [ tutaj ]