img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Struktura

Schemat organizacyjny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich uchwalony Zarządzeniem Dyrektora IWNiRZ Nr 33/2011 i obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. (do 31 grudnia 2013 r.)

 • plik formatu pdf [ tutaj ] (do 31 grudnia 2013 r.)
 • plik jpeg [ tutaj ] (do 31 grudnia 2013 r.)
 • struktura IWNiRZ (po angielsku, plik formatu pdf.) [ tutaj ] (do 31 grudnia 2013 r.)


Od 1 stycznia 2014 r.

Schemat organizacyjny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich uchwalony Zarządzeniem Dyrektora IWNiRZ Nr 56/2013 Regulaminu Organizacyjnego w Instytucie obowiązującego od 1 stycznia 2014 roku.

Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym w strukturze podległości Z-cy Dyrektora ds. Rozwoju, Innowacji i Wdrożeń prof. dr hab. Bogusława Czernego polega na:

 1. Utworzeniu nowego Zakładu Badań Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej.
 2. Połączeniu Zakładu Farmakologii i Biologii Doświadczalnej z Zakładem Badania Jakości Produktów Leczniczych i Suplementów Diety. 
  Z połączenia ww. Zakładów powstaje Zakład o nazwie: Zakład Farmakologii i Fitochemii.
 • plik formatu pdf [ tutaj ]
 • plik jpeg [ tutaj ]
 • struktura IWNiRZ (po angielsku, plik formatu pdf.) [ tutaj ]


Od 1 marca 2015 r.
Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ Nr 07/2015 wprowadza zmiany Regulaminu Organizacyjnego zaakceptowane przez Radę Naukową  Instytutu oraz wprowadza nowy obowiązujący od 1 marca 2015 roku  schemat organizacyjny Instytutu.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym polegają na:

 1. Utworzeniu samodzielnego stanowiska Sekretarza Naukowego.
  Na Sekretarza Naukowego powołano dr hab. Katarzynę Seidler-Łożykowską, prof IWNiRZ.

 2. Podziale Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki na następujące zakłady:
 • Zakład Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych
  Kierownik Zakładu dr hab. Krzysztof Heller, prof. IWNiRZ
 • Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich.
  Na Kierownika Zakładu  powołano dr hab. Waldemara Buchwalda, prof. IWNiRZ.

 • Struktura IWNiRZ plik formatu pdf [ tutaj ] plik jpeg [ tutaj ]

Od 1 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ Nr 02/2016 wprowadza zmiany Regulaminu Organizacyjnego zaakceptowane przez Radę Naukową Instytutu oraz wprowadza nowy obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku schemat organizacyjny Instytutu.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym polegają na:
 1. Powołanie Centrum Badawczo-Rozwojowego Farmakoanaliz Roślin Leczniczych w Plewiskach obejmujące następujące Zakłady:
      - Zakład Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej,
      - Zakład Farmakologii i Fitochemii,
      - Zakład Biotechnologii,
      - Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich.
 2. Przeniesienie Działu Koordynacji Badań, Controllingu i Transferu Technologii do pionu podległości pod Dyrektora IWNiRZ.
 3. Powołanie nowego stanowiska Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.
 4. Przeniesienie części dot. mikrobiologii z Zakładu Farmakologii i Fitochemii do Zakładu Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii.
 • Struktura IWNiRZ plik formatu pdf [ tutaj ] plik jpeg [ tutaj ]


Struktura organizacyjna Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Dyrekcja IWNiRZ:


Zakłady Naukowo-Badawcze IWNiRZ:
 • Zakład Biotechnologii.
 • Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych.
 • Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich.
 • Zakład Innowacyjnych Technologii Włókienniczych.
 • Zakład Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej.
 • Zakład  Badań i Przetwórstwa Nasion.
 • Zakład Farmakologii i Fitochemii.
 • Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii.
 • Oddział Przędzalnictwa, Tkactwa i Wykończalnictwa w Żyrardowie.
 • Dział Marketingu i Wzornictwa.

Akredytowane Laboratoria:
 • Laboratorium Włókiennicze.
 • Laboratorium Palności.

Działy Wsparcie Badań:
 • Dział Koordynacji Badań, Controllingu i Transferu Technologii.
 • Dział Informacji Naukowej i Współpracy z Zagranicą.
 • Centrum Doskonałości CELLUBAST.


Pozostałe Działy

Zakłady Doświadczalne

Struktura