img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Dyrekcja IWNiRZ

Dyrektor IWNiRZ - PIB
dr hab. Małgorzata Łochyńska, prof. IWNiRZ - PIB

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych 
odwołany z dniem 10 grudnia 2018 r.

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju, Innowacji i Wdrożeń
dr n. med. Rafał Spachacz

Sekretarz Naukowy
dr hab. Marcin Ożarowski, prof. IWNiRZ - PIB

Główny Księgowy
mgr Jolanta Wosiek