img img img img img img img img img img
2021-04-23
Serdecznie zapraszamy
do udziału w Konferencji Młodych Naukowców pt. Polskie rolnictwo XXI w. dla innowacyjnej biogospodarki
Dyrekcja IWNiRZ

Dyrektor IWNiRZ - PIB
dr hab. Małgorzata Łochyńska, prof. IWNiRZ - PIB

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych 
odwołany z dniem 10 grudnia 2018 r.

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju, Innowacji i Wdrożeń
prof. dr hab. Bogusław Czerny

Sekretarz Naukowy
dr hab. Marcin Ożarowski, prof. IWNiRZ - PIB

Główny Księgowy
mgr Magdalena Klonowska