img img img img img img img img img img
2020-07-23
Piknik Dyplomatyczny
W minioną sobotę, 18 lipca 2020r. na warszawskim Służewcu, na terenie Torów Wyścigów Konnych miał miejsce „Piknik Dyplomatyczny”
Instytut Włókien Naturalnych (IWN)

Historia Instytutu Włókien Naturalnych (IWN).

15 marca 1930 roku Towarzystwo Lniarskie w Wilnie tworzy Lniarską Centralną Stację Doświadczalną (prekursora IWN) - jedną z pierwszych w Europie, a z pewnością pierwszą w Polsce.

Instytut Włókien Naturalnych był kontynuatorem tradycji i osiągnięć ośrodków badawczych połączonych z Lniarskiej Centralnej Stacji Doświadczalnej (LCSD), Centralnej Stacji Doświadczalnej Jedwabnictwa (CSDJ) i Polskiego Instytutu Wełnoznawstwa (PIW) oraz kolejno przekształcanych w Lniarsko-Konopną Centralną Stację Doświadczalną (LKCSD - od 1945 r.), Instytut Przemysłu Włókien Łykowych (IPWŁ - od 1952 r.), Instytut Krajowych Włókien Naturalnych (IKWN - od 1972 r.).

Pierwszym dyrektorem i organizatorem LCSD był prof. dr Janusz Jagmin, profesor Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. LCSD była pierwszą placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się roślinami włóknistymi. W początkowym okresie działalności LCSD posiadała 4 działy: polowy, przerobu technologicznego, laboratorium i współpracy z pokrewnymi instytucjami naukowymi. Dział polowy prowadzony był na 2 polach doświadczalnych: w Berezweczu (powiat dziśnieński - obszar 60 ha) i w Łazdunach (powiat wołożyński - obszar 25 ha). Opiekę naukową nad Stacją roztaczało specjalne Kuratorium, w skład, którego wchodzili naukowcy z wyższych uczelni oraz przedstawiciele organizacji społecznych, samorządowych i gospodarczych. Już w 1936 r. wprowadzone zostały do rejestru następujące oryginalne odmiany lnu: LCSD I i LCSD II, a w latach następnych LCSD 27 i LCSD 210. Odmiany te stanowiły cenny materiał siewny i decydowały o poziomie planowania lnu i jakości włókna. Znacznym osiągnięciem placówki było także wprowadzenie Norm Standaryzacyjnych dla włókna lnianego. Stacja przygotowywała do pracy również specjalistów włókienników kształconych w niezbędnych kierunkach oraz na różnych poziomach. LCSD wraz z Towarzystwem Lniarskim przy współpracy specjalistów wydawało Przegląd Lniarski.

Druga wojna światowa przerwała działanie LCSD. Pracownie uległy dewastacji. Prof. Jagminowi udało się jednak uratować i przechować, a następnie przewieźć do Poznania (gdzie został gościnnie przyjęty przez Alma Mater Posnaniensis) materiały hodowlane, niezbędne do uruchomienia dalszych prac. Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1945 r. reaktywowała Lniarsko-Konopną Centralną Stację Doświadczalną w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 71.

Kontynuatorami działań prof. Dr Janusz Jagmina byli kolejni dyrektorzy LKCSD oraz pracownicy naukowi placówki, a mianowicie: K. Pietraszkiewicz, B. Tumalewicz, S. Dorabiała, A. Skoczylas, S. Poczobutt-Odlanicki, Włodzimierz Kilanowski, Alfred Frąckowiak. W styczniu 1951 r. LKCSD podporządkowano Ministrowi Przemysłu Lekkiego, a od stycznia 1952 r. powołano Instytut Przemysłu Włókien Łykowych. Zgodnie z zatwierdzonym statutem kierunki jego działania obejmowały inicjowanie i realizację prac naukowo-rozwojowych, związanych z pozyskiwaniem włókien łykowych oraz kierunków jego wykorzystania.

Uchwała Rady Ministrów z dnia 12.01.1972 r. rozszerzyła zakres działania Instytutu Przemysłu Włókien Łykowych na zagadnienia wełnoznawstwa i jedwabnictwa. Potwierdzono w ten sposób pogląd przemawiający za integracją zagadnień włókien naturalnych oraz rozwojem bazy surowcowej dla polskiego włókiennictwa. Wyrazem  tego stwierdzenia był zapis w w/w uchwale podkreślający międzyresortowy charakter powołanego Instytutu.

W dniu 20 lipca 1992 roku na wniosek Rady Naukowej zmieniono nazwę IKWN na Instytut Włókien Naturalnych oraz zatwierdzono nowy Statut. Stosownym zarządzeniem Ministra uzupełniło przedmiot i zakres działania Instytutu o możliwość podejmowania działalności usługowej i gospodarczej na potrzeby kraju i eksportu w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu.

W związku z polityką zmierzającą do konsolidacji jednostek naukowo-badawczych, w roku 2002 do struktury Instytutu włączono dotychczasowy Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwórstwa Lnu w Żyrardowie, który po restrukturyzacji przemianowano na Oddział Przędzalnictwa, Tkactwa i Wykończalnictwa.

Dyrektorem Instytutu Włókien Naturalnych w latach 1987 - 2008 był prof. dr Ryszard Kozłowski. Jego Zastępcą do spraw naukowo-badawczych w latach 1996 - 2008  był prof. dr hab. Henryk Burczyk.

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 235, poz.1604) z dniem 01.01.2009 roku Instytut Włókien Naturalnych (IWN) oraz Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich (IRiPZ) zostały połączone tworząc nową jednostkę o nazwie Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ). Jednocześnie powołano Prof. dr hab Grzegorza Spychalskiego jako Kierownika oraz dr Marię Władykę-Przybylak jako Zastępcę Kierownika Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ).

W dniu 29 czerwca 2009 r. prof. dr hab. Grzegorz Spychalski został powołany na funkcję Dyrektora IWNiRZ. W dniu 1 lipca 2009 r. dr hab. inż. Maria Władyka-Przybylak została powołana na funkcję Zastępcy Dyrektora ds Naukowych IWNiRZ. Od 2009 r. Prof. dr hab. n. med. Bogusław Czerny sprawuje w IWNiRZ funkcję Zastępcy Dyrektora d/s Rozwoju, Innowacji i Wdrożeń.

Z dniem 24 czerwca 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzył Panu Wojciechowi Maksymiuk pełnienie obowiązków Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

W dniu 08 lipca 2016 r. Prof. dr Ryszard M. Kozłowski został powołany na funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

W dniu 17 sierpnia 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Pana dr Roberta Sobków na funkcję Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

W dniu 19 grudnia 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Panią dr hab. Małgorzatę Zimniewską, Prof. IWNiRZ na funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych IWNiRZ w Poznaniu. Instytut Włókien Naturalnych (IWN) Instytut Włókien Naturalnych (IWN) Instytut Włókien Naturalnych (IWN) Instytut Włókien Naturalnych (IWN)