img img img img img img img img img img
2022-05-11
Jubileuszowa Konferencja Naukowa
z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego
Zastępca Dyrektora ds Rozwoju, Innowacji i Wdrożen

dr n. med. inż. Rafał Spachacz – doktor nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego, mgr inż. biotechnologii o specjalności diagnostyka molekularna. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i doradztwie w jednostkach sektora finansów publicznych. Specjalista ds. public relations oraz marketingu strategicznego. Ekspert ds. zdrowia publicznego, zarządzania podmiotami leczniczymi oraz nadzoru właścicielskiego. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek kapitałowych, potwierdzone certyfikatem Ministra Skarbu Państwa. Ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Marketingu Strategicznego na Rynku Farmaceutycznym, Podyplomowe Studium Public Relations, Podyplomowe Studium zarządzania w opiece zdrowotnej oraz Studia "Zarządzanie Oświatą". Laureat zespołowej nagrody Ministra Zdrowia (2005 r.). Absolwent Akademii Liderów Samorządowych. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie, tworzeniu i zarządzaniu, szczególnie w administracji samorządowej, publicznej i opiece zdrowotnej. Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii za badania dotyczące ontogenezy chłoniaków nieziarniczych B- komórkowych, laureat zespołowej nagrody Ministra Zdrowia RP (2005 r.). Za działalność prospołeczną odznaczony w 2014 r. Krzyżem Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. Odznaczony medalem “Pro Ecclesia et Patria”. Wyróżniony przez Ministra Zdrowia (2021 r.) odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Autor licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Ekspert Agencji Badań Medycznych w Warszawie.

Dnia 27 kwietnia 2022 r. powołany przez Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju, Innowacji i Wdrożeń Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

e-mail: rafal.spachacz@iwnirz.pl