img img img img img img img img img img
2021-10-20
Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Naukowej IWNiRZ-PIB
kadencji2021-2025
Zastępca Dyrektora ds Rozwoju, Innowacji i Wdrożen

img339

PROF. DR HAB. BOGUSŁAW CZERNY

Prof. dr hab. Bogusław Czerny - lekarz medycyny, absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zatrudniony w macierzystej uczelni w Katedrze Farmakologii. Ze względu na zainteresowania szeroko pojętą problematyką leku roślinnego, od lat związany z uprzednim Instytutem Roślin i Przetworów Zielarskich – pracował  w Zakładzie Farmakologii i Biotechnologii.

Członek Komitetu Redakcyjnego i Komitetu Naukowego czasopisma „Herba Polonica”, oraz Członek Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego  „Postępów Fitoterapii” - Organu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pełnił funkcję Vice Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu, a następnie został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na członka Rady Naukowej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Od 2009 r. sprawuje w IWNiRZ funkcję Z-cy Dyrektora d/s Rozwoju, Innowacji i Wdrożeń.