img img img img img img img img img img
2022-06-08
Pracownik Zakładu BM Pani Prof.M.Zimniewska
odebrała w dniu wczorajszym w Pałacu Prezydenckim Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
O Nas

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest interdyscyplinarną jednostką badawczą o znaczeniu międzynarodowym, zajmującą się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich.

Instytut realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych; prowadzi wielokierunkową współpracę z licznymi jednostkami naukowymi na świecie; działa na potrzeby rolnictwa, ochrony środowiska, budownictwa, transportu, przemysłu spożywczego, farmacji oraz medycyny.

Przy IWNiRZ działają Centrum Badawczo - Rozwojowe Farmakoanaliz Roślin Leczniczych, Akredytowane Laboratorium Palności i Laboratorium Włókiennicze (Polskie Centrum Akredytacje Nr AB 225), wyposażone w aparaturę i sprzęt o wysokich parametrach technicznych pozwalające na wykonanie badań palności różnych materiałów, w tym wyrobów włókienniczych, w zależności od obszarów ich zastosowania a także badań właściwości fizyko-mechanicznych tych wyrobów.

Główne kierunki działania:

 • Biotechnologia, inżynieria genetyczna roślin włóknistych (len, konopie) i zielarskich,
 • Hodowla nowych odmian roślin włóknistych i zielarskich, ich agrotechnika oraz wstępny przerób,
 • Technologie pozyskiwania i przetwarzania włókien naturalnych oraz ich modyfikacje dla zastosowań włókienniczych i poza włókienniczych (np. kompozyty),
 • Nowe zastosowania dla oleistych odmian roślin włóknistych (produkty dietetyczno-lecznicze), 
 • „Agrofine-chemicals” z surowców roślinnych,
 • Biopaliwa z roślin włóknistych,
 • Biopolimery o strukturze nano do specjalnych zastosowań,
 • Biodeterioracja, rozkład termiczny,
 • Funkcjonalizacja biomateriałów nanocząsteczkami,
 • Bezpieczne dla zdrowia i środowiska środki bio i ogniochronne,
 • Receptury i technologie polskich ziołowych produktów leczniczych,
 • Badania farmakologiczne i mikrobiologiczne surowców  i preparatów  zielarskich,
 • Opiniowanie nowej żywności w zakresie zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka,
 • Kompleksowe badania substancji biologicznie czynnych w zakresie oceny jakości,
 • Opracowanie ocen i raportów dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin, substancji chemicznych i mieszanin produktów biobójczych oraz nawozów,
 • Badania nad roślinami i przetworami zielarskimi oraz roślinnymi produktami leczniczymi, dietetycznymi środkami spożywczymi i żywnością funkcjonalną.
 • Rozwój odtwarzalnych, biodegradowalnych surowców dla przemysłu,
 • Ochrona środowiska w przetwórstwie włókien naturalnych,
 • Wykonywanie ekspertyz, konsultacji i doradztwa branżowego dla organów państwowych, samorządowych oraz podmiotów gospodarczych.

Instytut prowadzi również prace nad zagospodarowaniem terenów skażonych przez przemysł pod uprawę roślin niekonsumpcyjnych, wykorzystaniem produktów ubocznych powstałych podczas przetwórstwa surowców włókienniczych oraz nad nowoczesnymi kompozytami opartymi na surowcach włókienniczych. IWNIRZ podjął prace zmierzające do określenia wpływów fizjologicznego oddziaływania włókien, tkanin i wyrobów włókienniczych na fizjologię człowieka.