Zakład Biotechnologii

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
e-mail: ryszard.slomski@iwnirz.pl
tel. (+48) 61 84 55 819

Skład osobowy: dr inż. Aleksandra Deja, dr Mariola Dreger, mgr Małgorzata Górska-Paukszta, dr Milena Szalata, dr hab. Marcin Ożarowski prof. IWNiRZ-PIB

Zakres działalności:

 • Rośliny zielarskie i włókniste
 • Kultury komórkowe i tkankowe in vitro, ex vitro
 • Bioprocesowanie w kulturach in vitro
 • Niegenetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • Biologia molekularna

Działalność naukowa:

 • Otrzymywanie i selekcja genotypów do pozyskiwania surowca roślinnego
 • Prowadzenie badań w zakresie roślinnych kultur in vitro z oceną wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na materiał roślinny
 • Opracowywanie protokołów mikropropagacji
 • Optymalizacja metod otrzymywania izolatów DNA w kierunku oznaczania potencjalnych markerów genetycznych
 • Ocena ilościowa i jakościowa preparatów DNA na podstawie pomiarów spektrofotometrycznych i elektroforetycznych
 • Opracowywanie metod krótko i średnioterminowego przechowywania materiału z kultur in vitro (m.in. sztuczne nasiona)
 • Kolekcja materiału genetycznego
 • Otrzymywanie wyciągów roślinnych, zagęszczanie i liofilizacja
 • Oceną tożsamości związków aktywnych metodą TLC / HPTLC
 • Mikroskopowa ocena cech diagnostycznych in vtro, ex vitro

Działalność dydaktyczna:

 • Realizacja staży i praktyk uczniowskich i studenckich
 • Realizacja prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich
 • Szkolenia studentów

Działalność usługowa:

 • Opracowywanie protokołów mikropropagacji roślin włóknistych i zielarskich
 • Namnażanie materiału roślinnego i otrzymywanie sadzonek mi.in. roślin z rodzaju: wierzbówka, rosiczka, szałwia, stewia, tarczyca
 • Mikroskopowa ocena zanieczyszczeń surowców zielarskich
 • Ocena tożsamości surowców zielarskich

Projekty i zadania:

 • Projekt Epiman Plus. „Powiększenie skali wytwarzania suplementu diety przeznaczonego dla osób z problemami skóry trądzikowej na bazie surowca z wierzbówki kiprzycy”, realizowany jest w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” w obrębie programu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, MEiN. Koszty projektu bezpośrednie: Projekt realizowany jest od 01.02.2021 r.
 • Program Wieloletni MRiRW. Zadanie: „Wytworzenie perspektywicznych genotypów do prac hodowlanych prowadzonych w kierunku nowych zastosowań lnu i konopi włóknistych, z wykorzystaniem metod konwencjonalnych i biotechnologicznych”. 2017-2020.
 • ONKOKAN, INNOMED/I/11/NCBR/2014, Projekt: „Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC, jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych”. NCBiR ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2014-2018.

Zadania i tematy badawcze:

 • Wytworzenie materiałów wyjściowych konopi siewnych syntetyzujących pożądane substancje biologicznie czynne oraz roślin o niskopiennym pokroju i wysokim plonie nasion (MRiRW)
 • Charakterystyka fitochemiczna wybranych rodów konopi siewnych otrzymanych metodą kultur in vitro (MRiRW)
 • Zastosowanie kultur in vitro roślin włóknistych i zielarskich do pozyskania surowca roślinnego (IWNiRZ-PIB)
 • Badania aktywności enzymów PAL, peroksydaz i katalaz oraz zawartość związków fenolowych w kulturach in vitro w warunkach stresu (IWNiRZ-PIB)
 • Kultury in vitro brazylijskich gatunków Passiflora incarnata i P. ligularis (IWNiRZ-PIB)

Współpraca:

 • Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
 • Federal Rural Univesity of Rio de Janeiro, Brazil
 • Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • Politechnika Bydgoska
 • Politechnika Poznańska
 • Polski Komitet Zielarski
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie - Sekcja Fitoterapii
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Hodowlane pomieszczenie fitotronowe

image1.jpgimage2.jpgimage3.jpg

Zespół

image4.jpg

Od lewej: Mariola Dreger, Milena Szalata, Marcin Ożarowski, Małgorzata Górska-Paukszta, Aleksandra Deja

image5.jpg

Od lewej: Milena Szalata, Mariola Dreger, Marcin Ożarowski, Aleksandra Deja, Małgorzata Górska-Paukszta

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.