Zakład Farmakologii i Fitochemii

p.o. Kierownika Zakładu: Prof. dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
e-mail: judyta.piontek@iwnirz.pl
tel.: (+48) 61 665 95 50

Zakład Farmakologii i Fitochemii IWNiRZ PIB w siedzibą w Plewiskach, k. Poznania prowadzi badania naukowe z zakresu chemii roślin oraz świadczy działalność usługową dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego. Badania wykonywane są zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Posiadamy certyfikat GMP oraz zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych w zakresie czynności kontrolnych. Prowadzimy również ocenę jakości produktów farmaceutycznych w oparciu o wymagania Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej, specyfikacji produktów i innych metod zwalidowanych.

Do zakresu działań Zakładu Farmakologii i Fitochemii należy:

  • Analiza jakościowa i ilościowa substancji czynnych w roślinach przy użyciu metod: HPLC, UPLC, GC, ASA, spektrofotometrii i densytometrii.
  • Analiza fitochemiczna substancji roślinnych i ich przetworów oraz produktów leczniczych roślinnych z uwzględnieniem standaryzacji substancji roślinnych, oznaczania i potwierdzania tożsamości substancji roślinnych, analizy substancji pokrewnych i zanieczyszczeń w substancjach czynnych, oznaczania metali szkodliwych dla zdrowia i metali ciężkich, oznaczania olejków eterycznych i substancji tłustych, badania fizykochemiczne substancji roślinnych oraz badanie profilu kwasów tłuszczowych.
  • Badanie stabilności produktów
  • Badanie surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych na zgodność z wymaganiami farmakopealnymi i specyfikacjami.
  • Opracowywanie metod analitycznych i ich walidacja.

Ponadto do zakresu działania Zakładu należy:

  • wydawanie opinii na temat kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania środków spożywczych wymagających powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego takich jak: suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego (Podstawa działalności: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. (art. 31 ust. 6 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia, Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511)).
  • wydawanie opinii dotyczących bezpieczeństwa stosowania w żywności różnorodnych surowców roślinnych i ich przetworów.
  • współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i grupą roboczą Komisji Europejskiej ds. Nowej Żywności, w zakresie oceny bezpieczeństwa żywności oraz kwalifikacji nowej żywności (novel food).

Metody wykorzystywane w Zakładzie:

CHROMATOGRAFIA GAZOWA (GC-FID)
Zastosowanie m. in. :
- oznaczanie lotnych związków organicznych, np.: składników olejków eterycznych, profil kwasów tłuszczowych
- oznaczanie związków organicznych zawierających w swojej strukturze atomy azotu, fosforu oraz pochodne chlorowcowe

image1.jpg

ABSORPCYJNA SPEKTROSKOPIA ATOMOWA (FAAS, HGAAS, CVFAAS)
Zastosowanie m. in.:
- oznaczanie pierwiastków (tj. Na, Ca, Fe, K)
- oznaczanie metali ciężkich (np. Hg, As, Pb)

image2.jpg

image3.jpg

WYSOKOSPRAWNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA (HPLC-DAD, HPLC-DAD-FLD)
Zastosowanie m. in.:
- oznaczanie substancji biologicznie czynnych absorbujące promieniowanie UV-Vis,
- oznaczanie substancji fluorescencyjnych,
- badania fizykochemiczne surowców roślinnych, wyciągów, prób biologicznych

image4.jpg

ULTRASPRAWNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA SPRZĘŻONA ZE SPEKTROMETRIĄ MAS (UPLC-MS/MS)
Zastosowanie m. in.:
- oznaczanie ilościowe związków biologicznie czynnych za pomocą fragmentacji jonów
- badania fizykochemiczne surowców roślinnych, wyciągów, prób biologicznych

image5.jpg

STANOWISKO CHROMATOGRAFII CIENKOWARSTWOWEJ
Zastosowanie m. in. :
- badanie tożsamość surowców zielarskich, roślinnych i substancji czynnych

image6.jpg


image7.jpg

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.