Zakład Hodowli i Botaniki Roślin Użytkowych

Adres:
ul. Kolejowa 2, 62-064 Plewiska
Tel. (+48) 61 65 17 190/191

Kierownik Zakładu: Dr Marcin Praczyk
Tel. (+48) 61 65 17 190 wew. 72
E-mail: marcin.praczyk@iwnirz.pl

Zakres działalności:

 1. Hodowla twórcza nowych odmian lnu, konopi siewnych i gatunków zielarskich:
  • Ocena materiałów wyjściowych pod względem cech użytkowych,
  • Optymalizacja metod wytwarzania mieszańców,
  • Analiza genetyczno-hodowlana nowych linii,
  • Badania nad określeniem mechanizmów dziedziczenia cech użytkowych.
 2. Hodowla zachowawcza i nasiennictwo:
  • Wytwarzanie kwalifikowanego materiału siewnego odmian lnu i roślin zielarskich, hodowli IWNiRZ-PIB.
 3. Badania zasobów naturalnych dziko rosnących i chronionych roślin zielarskich.
 4. Badania wartości użytkowej surowców zielarskich pochodzących ze stanowisk naturalnych oraz upraw.
 5. Badania z zakresu biologii nasion lnu, konopi siewnych oraz gatunków zielarskich.
 6. Zachowanie ex situ zasobów genowych lnu i konopi oraz roślin zielarskich - chronionych i rzadkich roślin leczniczych.

Infrastruktura badawcza:

 • Ogród roślin leczniczych
 • Szklarnia (360 m2)
 • Hala wegetacyjna (150 m2)
 • Pole doświadczalne o powierzchni 2,7 ha
 • Laboratorium farmakognostyczne
 • Laboratorium biologii kiełkowania nasion

Pracownicy:

Pracownik Obszar badawczy
Dr Artur Adamczak - Badania zasobów naturalnych dziko rosnących i chronionych roślin zielarskich,
- Badania wartości użytkowej surowców zielarskich,
- Prowadzenie Ogrodu roślin leczniczych.
Mgr Elżbieta Bilińska - Badania wartości użytkowej surowców zielarskich,
- Badania z zakresu biologii nasion,
- Prowadzenie Ogrodu roślin leczniczych.
Mgr inż. Magdalena Chudy - Genetyka i hodowla roślin,
- Zachowanie ex situ zasobów genowych konopi siewnych.
Dr Anna Forycka - Zachowanie ex situ zasobów genowych roślin zielarskich.
Dr Marcin Praczyk - Genetyka i hodowla roślin,
- Nasiennictwo lnu,
- Zachowanie ex situ zasobów genowych lnu.
Andrzej Andrzejewski  
Irena Andrzejewska  
Ewa Przydanek  
Hanna Zalińska  

Oferta:

 • Sprzedaż nasion lnu i roślin zielarskich odmian IWNiRZ-PIB,
 • Ocena tożsamości surowców zielarskich,
 • Określanie zdolności kiełkowania nasion,
 • Zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie roślin leczniczych,
 • Udostępnianie krajowych zasobów genowych lnu, konopi i roślin zielarskich do celów badawczych,
 • Współpraca naukowa w ramach prowadzonej działalności.

Wybrane publikacje:

 • PRACZYK M., WIELGUSZ K. - Agronomic assessment of fibrous flax and linseed advanced breeding lines as potential new varieties. Agronomy 2021, 11(10), 191 https://doi.org/10.3390/agronomy11101917
 • WIELGUSZ K., PRACZYK M.,IRZYKOWSKA L., ŚWIERK K. - Influence of phosphorus fertilization on the yield and heavy metal accumulation in seeds of hemp (Cannabis sativa L.), Ind.Crop.Prod., 2021,
 • ADAMCZAK A., OŻAROWSKI M., KARPIŃSKI TM. - Curcumin, a natural antimicrobial agent with strain-specific activity. Pharmaceuticals, 2020, 13(7):153. DOI: 10.3390/ph13070153
 • ADAMCZAK A., OŻAROWSKI M., KARPIŃSKI TM. - Antibacterial activity of some flavonoids and organic acids widely distributed in plants. Journal of Clinical Medicine, 2020, 9(1):109. DOI: 10.3390/jcm9010109
 • KARPIŃSKI TM., ADAMCZAK A., OŻAROWSKI M. - Radioprotective effects of plants from the Lamiaceae family. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 2020, 20. DOI: 10.2174/ 1871520620666201029120147.
 • STACHOWIAK W., NIEMCZAK M., PERNAK J., PRACZYK M., WIELGUSZ K. - Synthesis and efficacy of herbicidal ionic liquids with chlorsulfuron as the anion. Open Chemistry, 2020, DOI: https://doi.org/10.1515/chem-2020-0165
 • KARPIŃSKI TM., ADAMCZAK A. - Fucoxanthin – an antibacterial carotenoid. Antioxidants, 2019, 8(8):239. DOI: 10.3390/antiox8080239.
 • BILIŃSKA E., BUCHWALD W. - Characteristics of seed material and seedlings of Conium maculatum L., Herba Polonica, 2018, 64 (4):50-53.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.