Zakład Innowacyjnych Technologii Włókienniczych

Adres: Zakład Innowacyjnych Technologii Włókienniczych IWNiRZ PIB,
ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ PIB, tel. (+48-61) 8455-851

email: jerzy.mankowski@iwnirz.pl


W skład Zakładu Innowacyjnych Technologii Włókienniczych wchodzą:

 

Zakres działalności Zakładu:

 • Nowe efektywne technologie produkcji włókien łykowych, innowacyjne metody ekstrakcji i techniki roszenia,

 • Doskonalenie procesów przetwarzania i uszlachetniania włókien roślinnych i zwierzęcych oraz ich kompleksowa ocena,

 • Ocena surowców, półproduktów i produktów włókienniczych zgodnie z obowiązującymi standardami,

 • Opracowanie nowych i doskonalenie istniejących technologii uszlachetniania włókna i tkanin z lnu i konopi na cele włókiennicze oraz techniczne,

 • Technologie wytwarzania innowacyjnych wyrobów technicznych, w tym wzmocnień do kompozytów na bazie włókien naturalnych,

 • Technologie wytwarzania na bazie włókien naturalnych, bio-aktywnych wyrobów włókienniczych wspomagających kuracje lecznicze i pielęgnacyjne, 

 • Technologie wytwarzania wyrobów o specjalnym znaczeniu dla zdrowia i komfortu użytkownika.

 • Ocena prozdrowotnego wpływu odzieży na parametry fizjologiczne człowieka,

 • Badania ekstrakcji olejków eterycznych np. z wiech konopnych,

 • Ekologiczne materiały budowlane na bazie surowców lignocelulozowych oraz spoiwa wapiennego,

 • Prowadzeniu badań w zakresie wpływu czynników agrotechnicznych na kształtowanie się ilości i jakości włókna lnu i konopi w zależności od kierunku jego zastosowania,

 • Zagospodarowaniu biomasy roślin włóknistych pozyskanych z terenów skażonych jako surowca dla różnych gałęzi przemysłu,

 • Rekultywacja terenów poprzemysłowych poprzez uprawę konopi włóknistych,

 • Wykorzystanie słomy roślin włóknistych oraz produktów ubocznych produkcji rolniczej na cele techniczne i energetyczne.

Technologie:

 • Technologia produkcji prozdrowotnej odzieży z lnu i konopi mającej wpływ na parametry elektromiograficzne mięśni,

 • Technologia nanoszenia nanoligniny jako środka absorbującego promieniowanie UV na wyroby włókiennicze,

 • Technologia wykańczania tkanin lignocelulozowych z wykorzystaniem technik plazmowania i koronowania,

 • Technologia produkcji włókna lnianego uszlachetnionego mechanicznie z przeznaczeniem na pozalniarskie systemy przędzenia, 

 • Technologia produkcji przędz lnianych, modyfikowanych, jednorodnych i mieszankowych i ich zastosowanie w tkaninach i dzianinach, 

 • Technologia wytwarzania liniowych lignocelulozowych wyrobów włókienniczych o strukturze predysponującej ich do wytwarzania kompozytów,

 • Technologia kotonizacji/elementaryzacji dekortykowanego włókna,

 • Technologia wytwarzania bioaktywnej spersonalizowanej odzieży o właściwościach pielęgnacyjnych i wspomagających leczenie chorób dermatologicznych,

 • Technologia osmotycznego odklejania roślin włóknistych.

 • Technologia obiektywnej oceny zawartości włókna w roślinach włóknistych (badania porównawcze rodów i plonów).

 • Technologia przygotowania włókna łykowego spełniającego wymagania stawiane wzmocnieniom kompozytów.

 • Technologia produkcji dekortykowanego włókna konopnego na cele celulozowo-papiernicze i na materiały kompozytowe.

 • Ekologiczne i tanie materiały do budowy i wykończania budynków wytwarzanych na bazie naturalnych, odtwarzalnych surowców z roślin włóknistych oraz spoiwa wapiennego

 • Technologia produkcji ekologicznych mat dezynfekcyjnych wykonanych na bazie włókna konopnego i lnianego.

 • Technologia zbioru i przetwórstwa lnu na włókno jednopostaciowe.

 • Technologia rekultywacji terenów poprzemysłowych poprzez uprawę konopi włóknistych.

Projekty krajowe:

 • 2008-2010 - NR 15-0031-04/2008. Opracowanie technologii i modelowej instalacji doświadczalnej do intensywnego odklejania włókna z roślin łykowych w procesie przeciwprądowego ciągłego przepływu czynników technologicznych.

 • 2008-2010 - KB/51/13819/IT1-B/U/08. Ekologiczne i tanie materiały do budowy i wykończania budynków wytwarzanych na bazie naturalnych, odtwarzalnych surowców z roślin włóknistych oraz spoiwa wapiennego.

 • 2008 - 2013 - Projekt Nr 303/R/T02/2007/IT1, w ramach Inicjatywy Technologicznej, pt: Modyfikacja lignocelulozowych wyrobów włókienniczych za pomocą biopolimerów o strukturze nano, w celu nadania produktom wielofunkcyjnych właściwości.

 • 2007 – 2013 - POIG 01.01.01-00-004/08; Funkcjonalne nano i mikro materiały włókiennicze.

 • 2010 – 2013 - Foresight technologiczny Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.

 • 2012-2014 - UMO-2011/01/N/ST8/05181, Metoda fizycznego odklejania włókien z roślin łykowych.

 • 2012-2015 - PBS1/A5/0/2012; BIOAKOD, Bioaktywna odzież o właściwościach leczniczo- pielęgnacyjnych.

 • 2013-2016 - Innowacyjna technologia zbioru i przetwórstwa lnu na włókno jednopostaciowe.

 • 2014-2017- PBS2/A5/42/2014. MODLEN, Zrównoważona technologia wytwarzania włókna lnu o alternatywnej jakości z tradycyjnych i nowych odmian roślin włóknistych.

 • 2017-2020- Rządowy Program Wieloletni na lata 2017-2020 Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich pn. „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki”.

 • 2021- 2023 - POIR.01.01.01-00-0597/21, NCBiR; Opracowanie biodegradowalnej maseczki typu drugiego składającej się z włókien naturalnych

 • 2021 Dotacja celowa MRiRW: Wielokierunkowe zagospodarowanie wełny owczej pochodzącej od ras owiec górskich hodowanych w Polsce z uwzględnieniem surowca niespełniającego wymogów jakościowych.

 • 2021 Dotacja celowa MRiRW: Analiza parametrów jakościowych wełny owczej pochodzącej od owiec linii syntetycznych.

Projekty międzynarodowe:

 • 2007-2009 - E/123/2007/2008. Opracowanie technologii produkcji biodegradowalnych mat przeciw zarazie wykonanych z włókna konopnego.

 • 2008-2011 - 7PR – CP-TP 214467-2 NTEX – Natural Aligned Fibres and Textiles for Use in Structural Composite Applications.

 • 2009-2011 - 7FP EU- REGPOT -T-Pot Unlocking the Croatian Textile Research Potentials.

 • 2009-2012- Crops2Industry FP7-KBBE-2007-2B R. „Non-food Crops-to-Industry schemes in EU27”.

 • 2012-2018 - LIFE11ENV/PL/445; Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych.

 • 2014-2017- 605658; FP7-SME-2013; Akronim: NATURTRUCK; Development of a new bio-composite from renewable resources with improved thermal and fire resistance for manufacturing a truck internal part with high quality surface finishing.

 • 2018-2020- CORNET/24/Celpreg/3/2017, Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia (Preimpregnated Flax Fibre Laminate for processing under low pressure conditions).

 • 2021-2025- Horyzont 2020 NUMBER 952972; INN-PRESSME „Open INNovation ecosystem for sustainable Plantbased nano-enabled biomate Rials deploymEnt for packaging, tranSport and consumer goods.

Wybrane Patenty:

 • Podłoże do uprawy boczniaków, sposób hodowli grzybni boczniaka oraz zastosowanie paździerzy konopnych do podłoża do uprawy boczniaków. P 212448 (2012)

 • Urządzenie do obróbki surowców z roślin włóknistych oraz sposób ich obróbki. EP 2242876 (2013).

 • Sanitary mats made of natural fibres, method of obtaining sanitary mats and use of natural fibres to produce sanitary mats. EP 2274467 (2013).

 • Odzież działająca jako suplement opatrunku w terapii chorób dermatologicznych, P.411069 (2017).

 • Sposób kotonizacji/elementaryzacji dekortykowanego włókna P.420071, (2019).

 • Sposób barwienia tkanin i materiałów polimerowych, Zgłoszenie Patentowe nr P. 434684, (2020).

 • Włókno konopne, przędza, konopny płaski wyrób włókienniczy o właściwościach poprawiających kondycję skóry, odzież oraz sposób wytwarzania płaskiego wyrobu włókienniczego. Zgłoszenie Patentowe nr P.438388, (2021).

Nagrody i wyróżnienia:

 • Złoty medal za Proces ciągłego odklejania włókien roślin łykowych oraz urządzenie do ciągłego odklejania tych włókien na 39 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków , Geneva, 2011.

 • Złoty medal; 9 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków - IWIS 2015; wynalazek: Odzież jak suplement opatrunku w terapii chorób dermatologicznych; 2015.

 • Złoty medal; 67. Międzynarodowa Wystawa „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty – IENA 2015”; Clothing acting as a supplement of dressing in treatment of dermatological diseases; 2015.

 • Złoty medal; Międzynarodowe Targi Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2015; Clothing acting as a supplement of dressing in treatment of dermatological diseases; 2015.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.