Zakład Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej

p.o. Kierownika Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
e-mail: ryszard.slomski@iwnirz.pl
tel. (+48) 61 665 95 50

Zakład Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej utworzony w 2014r. prowadzi badania zmierzające do uzyskania szybkich i wysoce wiarygodnych wyników podczas diagnozowania chorób nowotworowych oraz chorób mających podłoże genetyczne. Badania te opierają się o najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany do analiz w biologii molekularnej, tj. skaner fluorescencyjny CYTOTRACK do wykrywania krążących komórek nowotworowych (CTC), sekwenator MiSeq do przeprowadzania sekwencjonowania nowej generacji (NGS), Droplet Digital PCR wykorzystujący emulsyjno-kropelkową technologię, umożliwiającą czułą i precyzyjną detekcję obecności w każdej z nich nawet pojedynczej cząsteczki DNA.

Ponadto do zakresu działania Zakładu Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej należy:

 • Prowadzenie badań z zakresu hodowli i zastosowań badawczych hodowli komórkowych.
 • Opracowywanie nowatorskich metod zastosowań hodowli komórkowych jako modelu badania skuteczności i toksyczności leków oraz przetworów roślinnych. 
 • Ocena molekularnego mechanizmu działania produktów leczniczych  i wyciągów roślinnych w modelu in vitro.
 • Badanie molekularnego podłoża interakcji pomiędzy lekiem syntetycznym a lekiem roślinnym i suplementami diety w modelach z zastosowaniem hodowli komórkowych.
 • Badanie molekularnego podłoża genotoksyczności standaryzowanych wyciągów roślinnych i preparatów pochodzenia roślinnego w modelach hodowli komórkowych.
 • Badania molekularnego podłoża skuteczności fitoterapii w modelach hodowli komórkowych.

W ramach usług świadczonych przez Zakład wykonujemy:

 • Badania na liniach komórkowych pochodzenia ludzkiego oraz wpływu na ich rozwój związków roślinnych. 
 • Analizę ekspresji genów oraz wykrywanie polimorfizmów pojedynczego nukleotydu.
 • Wykrywanie wolnokrążących komórek nowotworowych (CTC) przy wykorzystaniu urządzenia CYTOTRACK. Badania te pozwalają oceniać efektywność terapii onkologicznych oraz przewidzieć proces wznowy lub progresję choroby.
 • Sekwencjonowanie Sangera.
 • Sekwencjonowanie NGS.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.