wstążka pogrzebowa

Zmarł Pan dr hab. Henryk Burczyk, prof. IWNiRZ

Z wielki żalem przyjęliśmy informację, iż w dniu 10 lutego 2022 r. zmarł Pan dr hab. Henryk Burczyk, prof. IWNiRZ, Wielki Człowiek i naukowiec-praktyk o wybitnym umyśle i wyjątkowej pasji. Do roku 2021 aktywnie pracował w Instytucie, wspierając młodych naukowców swoją ogromną wiedzą i wieloletnim bogatym doświadczeniem. Niezwykle przyjacielski i pełen twórczego entuzjazmu, z wielką wiarą w nadchodzącą przyszłość i rozwój naszego Instytutu.

W 1953 roku Pan Profesor Henryk Burczyk ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Rolniczej (WSR) w Poznaniu z tytułem mgr inż. rolnictwa. W roku 1959 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy „Badania nad możliwością zapewnienia ciągłości w użytkowaniu zielonek z mieszanek roślin jednorocznych” (WSR w Poznaniu). Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał w 1969 r. na postawie pracy habilitacyjnej „Wpływ wzrastających dawek azotu na wysokość i jakość plonu pszenicy ozimej w zależności od rodzaju gleby, jakości przedplonu i doboru odmiany” (WSR w Poznaniu).

Pracę naukowo-zawodową rozpoczął w 1952 roku jako młodszy asystent w WSR w Poznaniu. Od roku 1953 do 1971 pracował w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Baborówku k/Szamotuł, przechodząc wszystkie szczeble drabiny naukowej, aż do Dyrektora Naczelnego Ośrodka Badawczego IUNG (1968-1971). Następnie Pan Profesor pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1971-1985). W latach 1985-1990 był Ambasadorem Polski w Finlandii.

Z naszym Instytutem Pan Profesor Henryk Burczyk związany był od października 1996 r., w którym pełnił funkcję zastępcy Dyrektora ds. Naukowo-badawczych (1997-2008). Był także Kierownikiem Pracowni Roślin Energetycznych w Zakładzie Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych. W roku 1999 r. uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego w naszym Instytucie.

Z inicjatywy Pana Profesora przygotowano w MRiGŻ program genetyczno-hodowlany nad otrzymaniem nowego gatunku zboża zwanego pszenżytem-finansowanego przez FAO-UNDP. Pan Profesor prowadził także badania w zakresie uprawy i wykorzystania roślin energetycznych dla produkcji biomasy na potrzeby energii odnawialnej. Na wyjątkowe podkreślenie zasługują prace Pana Profesora nad nową odmianą konopi przemysłowych „Henola”, której jest współtwórcą.

W uznaniu wielokierunkowej działalności Pan Profesor otrzymał liczne wyróżnienia, dyplomy i odznaczenia państwowe, resortowe i samorządowe zarówno krajowe, jak też zagraniczne, w tym m.in. Złoty Hipolit oraz godność „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej”. Promotor prac doktorskich i magisterskich. Autor i współautor ponad 350 publikacji.

Msza święta w intencji Pana Profesora odbędzie się w czwartek 24 lutego 2022 r o godzinie 11:00, o 11.45 rozpocznie się uroczystość pogrzebowa na Cmentarzu Nowina w Poznaniu.

Dyrekcja oraz pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB składają szczere kondolencje i wyrazy współczucia dla Rodziny i Przyjaciół Pana Profesora.

Będzie brakowało Pana Profesora w naszym Instytucie.

Cześć Jego Pamięci


Data dodania: 18.02.2022

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.