Zakład Agrotechniki Roślin Użytkowych

Kierownik Zakładu: dr Katarzyna Wielgusz

Zakład Agrotechniki Roślin Użytkowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu prowadzi liczne prace badawczo-naukowo-rozwojowe, oparte na realizacji zadań zleconych w ramach dotacji celowej MRiRW oraz projekty naukowe.

Do podstawowych zadań Zakładu należy:

 1. Doskonalenie technologii uprawy roślin włóknistych, energetycznych oraz oleistych wraz z metodami ochrony roślin przed biotycznymi (agrofagi) i abiotycznymi (susza) stresami siedliska.
 2. Badania w zakresie szczegółowej uprawy roślin włóknistych i zielarskich w systemach ekologicznym i konwencjonalnym
 3. Opracowywanie kompleksowych zaleceń ochrony roślin włóknistych i zielarskich przed chorobami, szkodnikami i chwastami
 4. Badania przydatności środków ochrony roślin
 5. Ocena wartości technologicznej plonów roślin włóknistych, oleistych i zielarskich.
 6. Technologie uprawy roślin nieżywnościowych dla terenów biologicznie zdegradowanych.
 7. Badanie możliwości wprowadzenia do uprawy w Polsce nowych roślin włóknistych, energetycznych, oleistych i zielarskich
 8. Rozwijanie i nadzorowanie działalności naukowej w zakładach doświadczalnych IWNiRZ-PIB
 9. Inicjowanie, prowadzenie i współpraca w zakresie projektów badawczych.
 10. Prowadzenie szkoleń służb agrotechnicznych oraz plantatorów roślin włóknistych.
 11. Analizowanie, publikowanie i rozpowszechnianie osiągnięć naukowych i postępu technicznego oraz osiągnięć własnych, krajowych i światowych w dziedzinie roślin włóknistych.
 12. Współpraca z zakładami przemysłu włókienniczego i fitofarmaceutycznego i Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w zakresie agrotechniki, nasiennictwa i wdrożeń oraz współpraca z innymi zakładami naukowymi Instytutu.
 13. Prowadzenie działalności komercyjnej w zakresie sporządzania analiz i opinii w zakresie posiadanych kompetencji.

PRACOWNIA DOŚWIADCZALNA W PĘTKOWIE

W ramach działalności Zakładu Agrotechniki Roślin Użytkowych funkcjonuje Pracownia Doświadczalna, znajdująca się na terenie Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie (koło Środy Wielkopolskiej). Do Pracowni należy hala wegetacyjna, w której przeprowadzane są ścisłe doświadczenia wazonowe oraz pola uprawne, gdzie przeprowadzane są doświadczenia polowe -zarówno doświadczenia bardziej ścisłe jak i doświadczenia typowo łanowe. Pracownia posiada sprzęt rolniczy, pozwalający na przeprowadzanie doświadczeń zakresu agrotechniki, nawożenia, ochrony i zbioru roślin włóknistych i zielarskich. Pracownia dysponuje również laboratorium roboczym, magazynem.

LABORATORIUM FITOPATOLOGICZNE

W ramach Zakładu funkcjonuje laboratorium pozwalające na izolację, hodowlę i identyfikację patogenów grzybowych roślin oraz patogenów glebowych.

CERTYFIKOWANE POLE EKOLOGICZNE

Zakład posiada certyfikowane pole ekologiczne w Plewiskach, o powierzchni około 2 ha. Pozwala to na prowadzenie badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.


Osiągnięcia

Realizacja projektu AGROTECH: Robotyzacja procesu zwiększania jakości materiału siewnego konopi włóknistych

Termin realizacji: 2021-2023

Kwota dofinansowania dla Instytutu (Zakładu): 670 000,-

Konsorcjum: Politechnika Poznańska, Invebit sp. z o.o., Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich -PIB

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w skali międzynarodowej tj. inteligentnego robota rolniczego zwiększającego jakość materiału siewnego konopi włóknistych. Opracowane rozwiązanie składa się z robota jezdnego wyposażonego w specjalistyczne ramię oraz zestaw kamer i oprogramowanie wykorzystujące specjalistyczne sieci neuronowe do analizy obrazu w celu wykrywania męskich osobników na polu, a następnie precyzyjnego sterowania ramieniem w celu unieszkodliwienia wykrytego osobnika. Częścią rozwiązania jest także opracowany preparat, który umożliwia eliminację męskich osobników bez konieczności ich wyrywania, wywożenia i spalania. Projekt kończy się 31 grudnia 2023 roku

Zrealizowanie projektu: Badania na rzecz rolnictwa ekologicznego, finansowanego przez MRiRW:

Uprawy polowe metodami ekologicznymi- badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do towarowej produkcji polowej, ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnych warunków klimatyczno-glebowych, szczególnie związanych z niedoborem wody. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach, ze szczególnym uwzględnieniem suszy.

Termin realizacji: 1.01.2022 – 30.11.2023

Kwota dofinansowania: 170 000 zł

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu niedoboru wody na badane polskie odmiany lnu oleistego, uprawianego w warunkach polowych. Niezwykle istotne było wytypowanie odmian lnu oleistego, które wykazały się najwyższą odporność na niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe, wynikające z okresowych braków wody oraz na występowanie agrofagów. Badania miały na celu opracowanie standardów oraz zaleceń niezbędnych do ekologicznej uprawy lnu oleistego. Otrzymane wyniki z przeprowadzonych badań, posłużyły do opracowania instrukcji ekologicznej uprawy lnu oleistego z uwzględnieniem niedoboru wody.

Opracowanie płynnego biostymulatora IWN-11 zwiększającego odporność roślin uprawnych na warunki stresowe

Autorzy:

dr hab. Krzysztof Heller prof. IWNiRZ, dr Małgorzata Byczyńska (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu).
prof. dr hab. Zenon Woźnica (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Płynny biostymulator IWN-11 zwiększa odporność roślin uprawnych na abiotyczne (np. susza) i biotyczne (choroby) warunki stresowe. Stosowany w uprawie zbóż, buraka cukrowego, rzepaku jarego i lnu włóknistego korzystnie wpływał na wzrost i plonowanie tych roślin. Substancją biologicznie czynną (s.b.cz.) biostymulatora IWN-11 jest kwas acetylosalicylowy (ASA). Do tej pory efektywność stosowania ASA w rolnictwie była niezadowalająca co wynikało ze słabej rozpuszczalności tej substancji w wodzie. Istotą rozwiązania jest opracowanie innowacyjnej formulacji IWN-11 na bazie rozpuszczalnego w wodzie kwasu acetylosalicylowego. Biostymulator IWN-11, obok w pełni rozpuszczalnego w wodzie ASA, zawiera substancję powierzchniowo czynną – surfaktant, który zapewnia efektywne wnikanie kwasu acetylosalicylowego w głąb rośliny (fot. 1). Biostymulator IWN-11 opracowany został w IWNiRZ Poznań, we współpracy z UP Poznań.

Opracowanie Zaprawy nasiennej do zaprawiania nasion siewnych roślin uprawnych, sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie eterycznego olejku konopnego do wytwarzania zaprawy nasiennej

Przedmiotem wynalazku jest zaprawa nasienna do zaprawiania nasion siewnych roślin uprawnych, sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie eterycznego olejku konopnego do wytwarzania ekologicznej zaprawy nasiennej. Bardziej szczegółowo wynalazek dotyczy zaprawy nasiennej do zaprawiania nasion siewnych roślin uprawnych, która charakteryzuje się tym, że opiera się na substancjach naturalnych. Zarówno substancja czynna (olejek eteryczny z konopi), jak i emulgator czyli olej lniany, zapewniają niechemiczne mieszanie z wodą, dzięki któremu nie używa się chemicznych surfaktantów i emulgatorów.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.