Zakład Biotechnologii oraz Zakład Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej

Zakład Biotechnologii

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Ryszard Słomski

Zakład Biotechnologii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu realizuje prace badawczo-rozwojowe m.in. w zakresie diagnostyki molekularnej, inżynierii komórkowej i tkankowej oraz genetyki roślin użytkowych i zielarskich.

Do podstawowych zadań Zakładu należy:

 1. Opracowanie metod diagnostyki molekularnej w zakresie zmienności genetycznej oraz cech użytkowych roślin włóknistych i roślin leczniczych
 2. Opracowanie metod inżynierii genetycznej i komórkowej dla uzyskania zmienności roślin włóknistych i roślin leczniczych
 3. Stosowanie metod biotechnologicznych do otrzymywania kultur roślin leczniczych wykazujących zwiększoną produktywność substancji biologicznie-czynnych
 4. Określenie dynamiki wzrostu tkanek in vitro i gromadzenia się w nich związków biologicznie czynnych
 5. Otrzymywanie linii podwojonych haploidów roślin włóknistych w celu dalszego ich zastosowania w procesie hodowlanym
 6. Prowadzenie badań nad indukcją kalusa, organogenezą przybyszową i regeneracją oraz kulturami pędów i pąków bocznych, mikropropagacją klasyczną i fotoautotroficzną cennych genotypów roślin, optymalizacja pożywek hodowlanych dla roślin włóknistych i roślin leczniczych
 7. Analizowanie rozwoju nauki i postępu technicznego w dziedzinie biotechnologii i wykorzystanie tych osiągnięć w procesie hodowlanym roślin włóknistych i roślin leczniczych
 8. Współpraca z innymi Zakładami Instytutu oraz innymi placówkami naukowymi w kraju i zagranicą w zakresie biotechnologii i genomiki roślin oraz badań farmakogenetycznych

Osiągnięcia

Osiągnięcia związane z realizacją tematów statutowych

 1. Opracowanie metod diagnostyki molekularnej w zakresie zmienności genetycznej
  oraz cech użytkowych roślin włóknistych i roślin leczniczych.
 2. Stosowanie metod biotechnologicznych do otrzymywania kultur roślin leczniczych wykazujących zwiększoną produktywność substancji biologicznie-czynnych.
 3. Określenie dynamiki wzrostu tkanek in vitro i gromadzenia się w nich związków biologicznie czynnych.
 4. Prowadzenie badań nad indukcją kalusa, organogenezą przybyszową i regeneracją oraz kulturami pędów i pąków bocznych, mikropropagacją klasyczną i fotoautotroficzną cennych genotypów roślin, optymalizacja pożywek hodowlanych dla roślin włóknistych
  i roślin leczniczych.
 5. Długoterminowe przechowywanie materiału roślinnego.

Inne osiągnięcia

 1. Analizowanie rozwoju nauki i postępu technicznego w dziedzinie biotechnologii
  i wykorzystanie tych osiągnięć w procesie hodowlanym roślin włóknistych i roślin leczniczych.
 2. Współpraca z innymi Zakładami Instytutu oraz innymi placówkami naukowymi w kraju
  i zagranicą w zakresie biotechnologii i genomiki roślin oraz badań farmakogenetycznych
 3. Zastosowanie nanotechnologii do uzyskiwania roślinnych substancji czynnych dla potrzeb biomedycznych
 4. Charakterystyka bioaktywnych związków roślinnych w układach in vitro z zastosowaniem komórek roślin, zwierząt i człowieka
 5. Opracowanie metodyki otrzymania zdrowych sadzonek szałwii lekarskiej w doniczkach. SALVITRO - Zdrowe sadzonki szałwii lekarskiej z kultur in vitro do celów ozdobnych
  i przyprawowych. Program Inkubator Innowacyjności 4.0 Projektu ,,PLANT-TECH 4.0” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
 6. Innowacyjny program badawczy i wdrożeniowy w zakresie upraw konopi innych niż włókniste (konopi medycznych) w Polsce w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego
 7. Udział w pracach Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych
 8. Nawiązanie współpracy z Institute of Health and Biological Sciences, Federal Rural University of Rio de Janeiro (UFRRJ) w Brazylii

Zakład Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej

p.o. Kierownika Zakładu: prof. dr hab. Ryszard Słomski

Do podstawowych zadań Zakładu należy:

 1. Prowadzenie badań z zakresu hodowli i zastosowań badawczych komórek macierzystych oraz klasycznych hodowli komórkowych,
 2. Opracowywanie nowatorskich metod zastosowań hodowli komórek macierzystych oraz klasycznych hodowli komórkowych jako modelu badania skuteczności i toksyczności leków oraz przetworów roślinnych,
 3. Prowadzenie badań mających na celu zastąpienie badań in vivo na zwierzętach badaniami in vitro na modelach komórek macierzystych,
 4. Ocena molekularnego mechanizmu działania produktów leczniczych i wyciągów roślinnych w modelu in vitro na procesy biotransformacji ksenobiotyków, przebieg schorzeń metabolicznych i neurodegeneracyjnych w innowacyjnych modelach z zastosowaniem komórek macierzystych,
 5. Badanie molekularnego podłoża interakcji pomiędzy lekiem syntetycznym a lekiem roślinnym i suplementami diety w innowacyjnych modelach z zastosowaniem komórek macierzystych,
 6. Badanie molekularnego podłoża genotoksyczności standaryzowanych wyciągów roślinnych i preparatów pochodzenia roślinnego w innowacyjnych modelach z zastosowaniem komórek macierzystych,
 7. Badania molekularnego podłoża skuteczności fitoterapii w innowacyjnych modelach z zastosowaniem komórek macierzystych,
 8. Współpraca z innymi jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się hodowlą komórek macierzystych w celu utworzenia konsorcjum badawczego,
 9. Prowadzenie prac usługowych dla przemysłu zielarskiego i innych instytucji (głównie producentów suplementów diety, leku roślinnego oraz kosmetyków na bazie surowców zielarskich), w tym współudział w opracowywaniu nowych leków pochodzenia roślinnego, kosmetyków i suplementów diety zawierających surowce roślinne,
 10. Współpraca z innymi zakładami Instytutu w zakresie wykonywania badań wymagających zastosowania hodowli komórkowych oraz wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kierownictwo Instytutu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.